Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

 

      CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                                                                          PROIECT AL  ORDINII DE ZI

 

          a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 septembrie 2020,  ora 11.00

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre coridorul TEN-T Braila-Buzau si linia Dunarii” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, ale drumului judetean: DJ 202 B – traseu: Latinu – Gurguieti – Sihleanu - Scortaru Nou – Gemenele – Movila Miresii – Tepes Voda – Urleasca si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1D, la Hotararea Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Spatii recreere si activitati sportive in aer liber – modificare solutie” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare centru civic sat Gulianca, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului

Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe

anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte

al Consiliului Judetean Braila

  1. Alte probleme