Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                                                        PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 aprilie 2022, ora 10:00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 1. Ceremonia depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare pentru modificarea unor acte administrative in domeniul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de plasamente familiale din cadrul Complexului de servicii pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie, organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului pentru copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate din cadrul Complexului de servicii pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie, organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului pentru amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor judetene - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind  aprobarea  Studiului de fundamentare - Punerea in valoare a patrimoniului construit si introducerea in circuitul turistic – Traseul conacelor brailene - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean nr.132/28.05.2020 privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni” si a cheltuielilor  legate de proiect- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, etapa VI - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, a unui spatiu in suprafata de 101,85 mp din incinta imobilului situat in municipiul Braila, str. Gradinii Publice nr.13, proprietate publica a judetului Braila, Administratiei Nationale a  Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui obiect de inventar - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.209 din data de 29.09.2021 privind aprobarea depunerii spre finantare a proiectului “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru completarea si dezvoltarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul I al anului 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 17. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 18. Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Braila privind modul de indeplinire a atributiilor proprii si a Hotararilor Consiliului Judetean Braila in anul 2021
 19. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian  pentru anul 2021
 20. Raport de activitate al domnului consilier judetean Burtea Fanel  pentru anul 2021
 21. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Balanica Dragomir Mariana Carmelia  pentru perioada octombrie 2020 - decembrie  2021
 22. Raport de activitate al domnului consilier judetean Negru Marius Catalin  pentru anul 2021
 23. Raport de activitate al domnului consilier judetean Vilsan Dorel  pentru anul 2021
 24. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Anton Gina pentru anul  2021
 25. Raport de activitate al domnului consilier judetean Ghiorghiu Marian  pentru perioada noiembrie 2020 - decembrie  2021
 26. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Bordea Daniela pentru anul  2021
 27. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Chivu Mirela pentru anul  2021
 28. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Turcoeanu Valentina pentru anul 2021
 29. Raport de activitate al domnului consilier judetean Vilsan Dorel  pentru anul 2021
 30. Raport de activitate al domnului consilier judetean Abaseaca Mihai Gabriel  pentru anul 2021
 31. Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe primele 3 luni ale anului 2022
 32. Alte probleme.