Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                                                             

                                                            PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 14 septembrie 2021,  ora 10.00, Sala Mare  a Palatului Administrativ, situata in Braila, Piata Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brăila în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.325/21.12.2020 privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Transparenta, etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila”, a Acordului de parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie/Unitatea de implementare a proiectelor si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea implementarii in cadrul Cererii de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate) - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire teren de sport multifunctional, comuna Racovita, judetul Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Reamenajare, reconfigurare parc si desfiintarea imprejmuirii existente, comuna Sutesti, judetul Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Modernizare trotuare si parcari in comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila”, rest de executat - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire teren sport in sat Cuza Voda, comuna Salcia Tudor - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire camin cultural parter si imprejmuire teren, desfiintare constructii C1 - camin cultural, C2 - anexa” - partial- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Modernizare str. Viilor, tronson cuprins intre strada Trandafirilor si strada Lacramioarelor, comuna Vadeni, judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire si amenajare vestiare si imprejmuire teren fotbal sat Drogu, comuna Galbenu - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire centru activitati cultural artistice, sat Tacau, comuna Marasu, judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire centru multifunctional Dudesti, etapa a II-a - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Modernizare gradinita copii si construire anexa (centrala termica si magazie) in sat Traian, comuna Traian- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Sistem de supraveghere video cu circuit inchis in localitatile Traian si Urleasca, comuna Traian - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Modernizare constructie-anexa C2 comuna Traian, judetul Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 18. Alte probleme.