Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

   

      PROIECT AL  ORDINII DE ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 27 februarie 2020,  ora 10.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

  1. Proiect de hotarare privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea aderării Comunei Măxineni din județul Brăila la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică “Brăila Gaz” -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 4. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de actiune privind serviciile saciale administrate si finantate din bugetul local ale Unitatilor Administrativ Teritoriale Ianca, Insuratei, Rimnicelu, Vadeni, Galbenu, Traian, Surdila-Gaiseanca, Jirlau, Frecatei si Bordei Verde - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii contributiei Consiliului Judetean Braila la bugetul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asocietiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Dunarea” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud-Est” pentru Situatii de Urgenta , pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei aferenta anilor 2019-2020 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica” Braila Gaz” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania ( A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului-cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru anul anterior” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 14. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.018 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Reconversie functional subsol din strada Belvedere, nr.5, Municipiul Braila “- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 15. Proiect de hotarare de modificare a HCJ Braila nr.38/29 martie 2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI ( Documentatia de avizare ) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “ Realizare legatura intre corpul A al SJU Braila si Sectia de cardiologie si pediatrie a SJU Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza S.F. ( Studiu de Fezabilitate) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “ Construire Locuinta Maxim Protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati, str. GH.M.Murgoci, loc. Braila, jud. Braila,  - in cadrul Proiectului de Interes National “Niciodata singuri” implementat de catre DGASCP Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui autoturism proprietate privata a Judetului Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 18. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 , a Programului de investitii publice pe anul 2020 si a Sintezei proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E, Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare din perioada de programare 2014-2020, derulate in cadrul Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 19. Alte probleme