Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                              

                                          PROIECT AL  ORDINII DE ZI

          a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 iulie 2020,  ora 10.30

 1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei  Draghincescu Simona și declararea “vacant” a locului deținut - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii  componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.121/28 mai 2020 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati desfasurate, precum si unele facilitati pentru anul scolar 2020-2021, a Planurilor de invatamant pentru anul scolar 2020-2021 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu titlu gratuit, in scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor  la viata culturala - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Locuintei protejate pentru victimele violentei domestice ,,Venus’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Chiriac Francisck-Iulian presedinte al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice “Braila Gaz”  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in lot nr.1 si lot nr.2 a imobilului in suprafata de 5376 mp, situat in orasul Ianca, cvartal 20, parcela 887, si transmiterea din domeniul public al judetului Braila, in domeniul public al orasului Ianca, a lotului nr.2 in suprafata de 217 mp - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “reabilitare si reamenajare spatii interioare din imobilul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, situat in mun. Braila,str. R.S.Campiniu, nr. 21” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.51/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila -Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Sutesti - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Surdila Gaiseanca - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Ciresu, cu satele componente Ciresu, Batogu, Scarlatesti si Vultureni, judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila Greci pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Surdila Greci - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum comunal 57, km 29+200 – km 30+200, Agaua – Stoienesti, comuna Frecatei, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str Rm Sarat prin realizarea unor rigole carosabile, tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str. Prunilor – Lalelelor in com Jirlau, jud Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in vederea reducerii consumului de energie electrica in comuna Stancuta, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila Greci pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de amenajare peisagistica, strada Principala, comuna Surdila Greci” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 144/28.05.2020 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Desfiintare partiala, extindere si reabilitare camin cultural, sat Mihai Bravu, comuna Victoria, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul judetului Braila la trimestrul II al anului 2020  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind redistribuirea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 370.405,00 lei, reprezentand sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Mixta Romano - Elena "Buna Vestire" Braila, pentru sustinerea contributiei proprii la cheltuielile neeligibile, pentru lucrari, in cadrul proiectului “Consolidare, restaurare, conservare si punere in valoare a Bisericii “Buna Vestire” Braila”, pentru anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Botea Petre-Bogdan - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Raport activitate pentru perioada iulie 2018- iunie 2019 al domnului consilier judetean Varga Vasile Constantin
 9. Raport activitate pentru perioada ianuarie 2019- decembrie 2019 al domnului consilier judetean Munteanu Dumitru
 10.   Alte probleme