Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

     

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

   

                                          PROIECT AL  ORDINII DE ZI

          a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 mai  2020,  ora 11:00

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2020” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 3. Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 51/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene « Panait Istrati » Braila   - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei si a statului de functii ale Filarmonicii    « Lyra-George Cavadia » Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.204/26.09.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin vanzare, organizata prin licitatie publica, cu preselectie, cu strigare, a unui numar de 452 arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa de 1390 mc- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre Facultatea de Inginerie si Agronomie din Braila – Universitatea “Dunarea de Jos” Galati, a unor spatii din imobilul situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.29, pe  o perioada de 5 ani- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 11. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea solutionarii unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea “ Studiului de oportunitate in vederea concesionarii imobilului situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, pentru punerea in functiune a Centrului de Oncologie si Radioterapie – Spitalul Judetean de Urgenta Braila”, aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Casa Judeteana de Pensii Braila-Biroul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, a spatiului in suprafata de 169,10 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.3°- corp 2, proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada de 10 ani initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Judetean Braila si DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., in vederea schimbului de date geospatiale pentru actualizarea aplicatiei informatice de tip GIS, implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 15. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.199/26. 09.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. ( Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie :"Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3),Spitalul Judetean de Urgenta Braila, soseaua Buzaului, nr. 2".- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 16.  Proiect de hotarare de completare si modificare a H.C.J. Braila nr.191/28 octombrie 2016, privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie :” Consolidarea si reabilitarea imobilului din soseaua Buzaului nr.5 Braila-Centrul Militar Zonal-Corp B – Sediu Administrativ” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni”si a cheltuielilor  legate de proiect .- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “PIETRUIRE STRAZI COMUNALE: SAT VARSATURA, COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare si dotare exterioara Gradinita cu program normal Movila Miresii, comuna Movila Miresii, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 20. Proiect de hotarare privind Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Scortaru Nou - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Galbenu - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare trotuare noi, podete si santuri betonate pe strada 1 Decembrie, comuna Galbenu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea valorii achizitiei “ serviciul de elaborare a Studiului de fezabilitate avand ca obiect infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in unitatea administrative-teritoriala Victoria” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Unirea , prin Consiliul Local al comunei Unirea  pentru cofinanțarea si realizarea obiectivului de investitii “ Reabilitarea partiala strada Crinului si Liliacului in comuna Unirea, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Gemenele - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Movila Miresii - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 27. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala “Petre Carp” Tufesti” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 28. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de instalatii electrice pentru iluminatul public – retea electrica cu conductor torsadat TYIR, in localitatea Victoria, comuna Victoria, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 29. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Desfiintare partiala, extindere si reabilitare camin cultural, sat Mihai Bravu, comuna Victoria, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 30. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 31. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Murea Dan Catalin pentru perioada ianuarie-decembrie 2019

 32. Raport de activitate pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 al domnului consilier judetean Burtea Fanel

 33. Raport de activitate pentru perioada ianuarie 2019-decembrie 2019 al domnului consilier judetean Vaduva Dumitru

 34. Raport de activitate pe anul 2019 al domnului consilier judetean Rusu Ion

 35. Raport privind activitatea Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrarilor Publice, Protectia Mediului inconjurator,Agricultura, Turism, Transport in anul 2019

 36. Informarea, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe primele 3 luni ale anului 2020

 37. Alte probleme