Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

   CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                                                             

      PROIECT AL  ORDINII DE ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 27 mai 2021,  ora 10.00, Sala Mare  a Palatului Administrativ, situata in Braila, Piata Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila si Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati  (ANES), Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si Spitalul Judetean de Urgenta Braila, in scopul infiintarii Centrului de interventie pentru victimele violentei sexuale, in cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania” implementat de ANES, finantat prin Programul Justitie, in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale de zi destinate copiilor cu dizabilitati, organizate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.61/28.04.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.307/21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru anul 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 1.252,00 mp, situat in Municipiul Braila, str. Mihail Sebastian nr. 19, inscris in Cartea Funciara nr. 70475/Braila, din domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al Municipiului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale imobilelor, proprietate publica a judetului Braila, situate in municipiul Braila, Piata Traian nr.3, Str.Belvedere nr.1, Str.Cetatii nr.70, Str.Gradinii Publice nr.20B, Str. Pietatii nr.1 si Str.Ana Aslan nr.29, ca urmare a finalizarii proiectului” Servicii de elaborare a ridicarilor topografice, a releveelor si studiilor istorice ale monumentelor cuprinse in Lista Monumentelor Istorice – 2015, aferenta judetului Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local al Judetului Braila si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Braila privind modul de indeplinire a        atributiilor proprii si a Hotararilor Consiliului Judetean Braila in anul 2020
 15. Raport privind activitatea desfasurata de Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila ianuarie 2020-mai 2021
 16. Raport de activitate al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2020 si trimestrul I 2021   
 17. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe primele 3 luni ale anului 2021    
 18. Alte probleme