Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

 

 

                                    CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

   

                                             

                              PROIECT AL  ORDINII DE ZI

          a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 martie  2020,  ora 10:00

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 220/ 30 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 2. Proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Judetean Braila in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 3. Proiect de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de interes public  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie :"Infiintare sediu serviciu lucrari intretinere – Localitatea Ianca, judetul Braila"- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 5.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. ( Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie :" Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A,Spitalul Judetean de Urgente Braila, Sos. Buzaului, Nr. 2” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a valorilor drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2019 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 7. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii valorilor de inventar ale drumurilor judetene DJ 211B, DJ 212A, DJ 221B si DJ 255A, apartinand domeniului public al Judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului  

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.189/26.09 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1342 arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa de 3820 mc- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.190/26.09.2018 privind aprobarea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 567 arbori situati pe aliniamentul DJ 202 A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 1023 mc, apartinand domeniului privat al judetului - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean nr.160/30.08.2019 privind valorificarea prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 21 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului nr.5A  si  Sos. Buzaului nr. 15A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 27 mc - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 11. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.206/30.08.2017 privind aprobarea proiectului “ Braila- taramul pescaresc de altadata” si a Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si Biblioteca “Panait Istrati” Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 12. Proiect de hotarare privind  aprobarea contului anual de executie al bugetului local al judetului Braila si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare la data de 31.12.2019- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 13. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.262/19.12.2019, privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 14. Proiect de hotarare privind  modificarea Anexei nr. 1C, la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 266/27.10.2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți al aparatului propriu și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 15. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, a Listei de Repartitie, precum si a Listei Solicitantilor care nu au acces la locuinta, etapa III- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 16. Planul Strategic de Ordine Publica pentru anul 2020 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila.

 17. Alte probleme