An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/09/2023REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA ALOCATE JUDETULUI BRAILA DESTINATE FINANTARII CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE PE ANUL 2023 SI A SUMELOR ESTIMATE PE ANII 2024- 2026
201/09/2023APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2022 DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANILOR PRECEDENTI
301/31/2023MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 256 / 31 OCTOMBRIE 2022 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
401/31/2023STABILIREA COMPONENTEI COMITETULUI PENTRU ACCELERAREA PROCESULUI DE DEZINSTITUŢIONALIZARE ŞI DE PREVENIRE A INSTITUŢIONALIZĂRII LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTUIA
501/31/2023EMITEREA AVIZULUI CONSULTATIVE PENTRU PLANURILE ANUALE DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘIFINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: IANCA BERTEȘTII DE JOS DUDEȘTI SURDILA GĂISEANCA UNIREA ȘI ROMANU
601/31/2023EMITEREA AVIZULUI CONSULTATIVE PENTRU PLANURILE ANUALE DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: FĂUREI FRECĂȚEI BĂRĂGANUL RACOVIȚA GALBENU GRĂDIȘTEA VIZIRU MĂRAȘU TUDOR VLADIMIRESCU BORDEI VERDE TUFEȘTI ȘI VIȘANI
701/31/2023EMITEREA AVIZULUI CONSULTATIVE PENTRU PLANURILE ANUALE DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: BRĂILA CIOCILE RÎMNICELU ȘI VADENI
801/31/2023APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT SPECIAL DIN JUDETUL BRAILA PENTRU ANULSCOLAR 2023 - 2024
901/31/2023MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 84/28.04.2022 PRIVIND LUAREA UNOR MASURI IN VEDEREA DELEGARII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENŢĂ A UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE JUDETUL BRAILA
1001/31/2023APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DUNAREA” AL JUDETULUI BRAILA PE O PERIOADA DE 6 ANI A UNOR ACTIVE FIXE
1101/31/2023APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI MIXTE DE RECHIZITII A JUDETULUI BRAILA PE O PERIOADA DE 6 ANI A UNUI ACTIV FIX SI A UNOR OBIECTE DE INVENTAR
1201/31/2023MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.198/26.09.2019 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE INCHIRIERE SI A CUANTUMULUI CHIRIILOR PENTRU LOCUINTELE CONSTRUITE DE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE DESTINATE TINERILOR SPECIALISTI DIN DOMENIUL SANATATII CU RATA INFLATIEI PENTRU ANUL ANTERIOR
1301/31/2023APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 488 88 HA (LOT 1) AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA AMPLASAT ÎN PERIMETRUL COMUNEI VĂDENI JUDEȚUL BRĂILA
1401/31/2023APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 594 34 HA(LOT 3) AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA AMPLASAT ÎN PERIMETRUL COMUNEI VĂDENI JUDEȚUL BRĂILA
1501/31/2023APROBAREA CONCESIONARII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 253 14 HA AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA AMPLASAT ÎN PERIMETRUL COMUNEI FRECĂȚEI JUDEȚUL BRĂILA
1601/31/2023APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAȚIE A LUCIULUI DE APĂ AL LACULUI SĂRAT MOVILA MIRESII AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA AMPLASAT ÎN PERIMETRUL COMUNEI MOVILA MIRESII JUDETUL BRĂILA ÎN SCOP BALNEAR
1701/31/2023INSUSIREA INVENTARULUI ACTUALIZAT AL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL JUDEŢULUI BRĂILA
1801/31/2023APROBAREA BUGETULUI JUDETULUI BRAILAPE ANUL 2023SI ESTIMARILE PE ANII 2024-2026
1901/31/2023APROBAREA CONTRIBUȚIEI BĂNEȘTI CU TITLU DE COTIZAȚIE A CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA LA DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI SPORTIVE HANDBAL CLUB “DUNĂREA” BRĂILA PE ANUL 2023
2002/28/2023APROBAREAORGANIGRAMEI SI ASTATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
2102/28/2023APROBAREA ORGANIGRAMEI SI ASTATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA
2202/28/2023MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 256 / 31 OCTOMBRIE 2022 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
2302/28/2023APROBAREA PLANULUIANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE DE CATRE DGASPC BRAILA SI FINANTATE DIN BUGETUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PE ANUL 2023
2402/28/2023EMITEREA AVIZULUI CONSULTATIVE PENTRU PLANURILE ANUALE DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: ROȘIORI GEMENELE JIRLĂU MĂXINENI ȘI ÎNSURĂȚEI
2502/28/2023APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE DINTRE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA SI FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL IN VEDEREA ORGANIZARII COMPETITIEI „TROFEUL CARPATI NIRO” PENTRU LOTUL NATIONAL DE JUNIOARE
2602/28/2023APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL NR.6 LA CONTRACTUL NR. 203/28.09.2021 - DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE SI ADMINISTRARE A STATIEI DE SORTARE SI A STATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA VADENI DIN CADRUL „SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRAILA” INCHEIAT CU SC BRAI-CATA SRL AVAND CA OBIECT MENTIONAREA TARIFULUI PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE SI TRATARE MECANO-BIOLOGICA
2702/28/2023APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL NR. 5 LA CONTRACTUL NR.294/14.12.2021 “DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE SI ADMINISTRARE A STAŢIEI DE TRANSFER ÎNSURĂŢEI DEPOZITULUI ECOLOGIC SI STAŢIEI DE SORTARE IANCA DIN CADRUL “SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDEŢUL BRĂILA””INCHEIAT CU S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL AVAND CA OBIECT AVAND CA OBIECT MENTIONAREA TARIFULUI DE DEPOZITARE
2802/28/2023APROBAREA CONTRIBUŢIEI PENTRU ANUL 2023 A JUDEŢULUI BRĂILA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA PENTRU CHELTUIELILE NECESARE ADMINISTRĂRII SL EXPLOATĂRII "PATINOARULUI ARTIFICIAL ACOPERIT" DIN MUNICIPIUL BRĂILA CONFORM CONTRACTULUI DE ASOCIERE INTRE JUDEŢUL BRĂILA SI MUNICIPIUL BRĂILA NR. 303/16.11.2018
2902/28/2023APROBAREA SI PLATA CUANTUMULUI COTIZATIEI PENTRU ANUL 2023 A UAT JUDETUL BRAILA PRIN CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECO DUNAREA” BRAILA
3002/28/2023APROBAREA SI PLATA CUANTUMULUI COTIZATIEI PENTRU ANUL 2023 A UAT JUDETUL BRAILA PRIN CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „DUNAREA” BRAILA