An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
34330.12.2020RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2020 SI ESTIMARILE PE ANII 2021-2023 SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
34230.12.2020APROBAREA CONTRIBUŢIEI PENTRU ANUL 2020 A JUDEŢULUI BRĂILA,PPRIN CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA,P "PATINOARULUI ARTIFICIAL ACOPERIT" DIN MUNICIPIUL BRĂILA,CRE JUDEŢUL BRĂILA SI MUNICIPIUL BRĂILA NR. 303/16.11.2018
34130.12.2020ASUMAREA RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR–CADRU PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR SI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR EDUCATIVE,LLA NIVEL JUDETEAN,AAFERENTE PROGRAMULUI PENTRU SCOLI AL ROMANIEI,DDE CATRE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA,IIN ANII SCOLARI 2021-2022 SI 2022-2023
34030.12.2020APROBAREA MODIFICARII ANEXEI NR.1 DIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRĂILA NR. 302/04.12.2020 PRIVIND INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A DREPTULUI DE PROPRIETATE AL JUDETULUI BRAILA,AASUPRA SUPRAFETELOR REAL MASURATE,PPE TRONSOANE,APIRU HARET - BERTEȘTII DE JOS - BERTEȘTII DE SUS - MIHAI BRAVU - LIMITA JUDEȚ IALOMIȚA SI COMPLETAREA DATELOR DE IDENTIFICARE IN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA
33930.12.2020APROBAREA MODIFICARII ANEXEI NR.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA NR. 301/04.12.2020 PRIVIND INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A DREPTULUI DE PROPRIETATE AL JUDETULUI BRAILA,AASUPRA SUPRAFETELOR REAL MASURATE,PPE TRONSOANE,AA DRUMULUI JUDETEAN: DJ 203S- TRASEU: SURDILA GĂISEANCA(DN 2B)- FĂUREI SI COMPLETAREA DATELOR DE IDENTIFICARE IN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA
33830.12.2020APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
33721.12.2020MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 62/30 MARTIE 2017 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII JUDETULUI BRAILA,PPRIN CONSILIUL JUDETEAN BRAILA,CCU MUNICIPIUL BRAILA SI COMUNA CHISCANI,INSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE COOPERARE SI PARTENERIAT LOCAL A STATIUNII LACU SARAT BRAILA
33621.12.2020APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE BIBLIOTECII JUDETENE « PANAIT ,IISTRATI » BRAILA
33521.12.2020VALIDAREA COMPONENTEI NOMINALE A AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA ,BBRAILA
33421.12.2020RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2020 SI ESTIMARILE PE ANII 2021-2023 SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
33321.12.2020APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIEI A BUGETULUI LOCAL SI A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA LA TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2020
33221.12.2020APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITAREA SECTIEI UNITATE PRIMIRE URGENTE ,DDIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA”
33121.12.2020APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. ( DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE:" REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 255 A,PPE TRONSONUL CUPRINS INTRE KM 30+000 – KM 44+084”
33021.12.2020APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. ( DOCUMENTATIA DE ,AA LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU ,OOBIECTIVUL DE INVESTITIE: "REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 202 D”.
32921.12.2020APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA DALI (DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “INLOCUIRE INVELITOARE SI ASTEREALA,RREPARATII SARPANTA,CCONSTRUIRE TRAPA DESFUMARE,AAMENAJARI INTERIOARE PSI CORP C1 SI CORP C6,EEXECUTIE INSTALATIE PARATRASNET LA SEDIUL SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII VESPASIAN LUNGU BRAILA”
32821.12.2020APROBAREA ALOCARII SUMEI DE 346.254,115 LEI,RMANO - ELENA "BUNA VESTIRE" BRĂILA,POPRII LA CHELTUIELILE NEELIGIBILE,PPENTRU LUCRARI,IIN CADRUL PROIECTULUI "CONSOLIDARE,RRESTAURARE,CA BISERICII "BUNA VESTIRE" BRĂILA",PPENTRU ANUL 2021
32721.12.2020ACORDAREA DE GRANTURI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA MUNICIPIULUI BRAILA,PPENTRU PREMIEREA ELEVILOR SI CADRELOR DIDACTICE ALE ACESTORA,CATE DEOSEBITE IN ANUL SCOLAR 2019 – 2020 (OLIMPIADE ȘCOLARE/COMPETIȚII INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE)
32621.12.2020MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1 SI 2,LTEAN NR. 275/18 NOIEMBRIE 2020,PAL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA,IATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
32521.12.2020STABILIREA TAXELOR SI TARIFELOR REPREZENTAND VENITURI PROPRII ALE CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA SI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE ACESTUIA,PPENTRU ANUL FISCAL 2021
32421.12.2020APROBAREA “PROGRAMULUI CADRU AL MANIFESTĂRILOR CULTURAL- ARTISTICE CARE SE VOR ORGANIZA ÎN JUDEȚUL BRĂILA ÎN ANUL 2021”
32321.12.2020INSUSIREA INVENTARULUI ACTUALIZAT AL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL ,JJUDEŢULUI BRĂILA
32221.12.2020APROBAREA PROPUNERII DE CONCESIONARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 353,557 HA(LOT 6),AUL PUBLIC AL JUDETULUI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA,AAMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI VADENI,JJUDETUL BRAILA
32121.12.2020APROBAREA PROPUNERII DE CONCESIONARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 365,556 HA(LOT 5),AUL PUBLIC AL JUDETULUI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA,AAMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI VADENI,JJUDETUL BRAILA
32021.12.2020APROBAREA PROPUNERII DE CONCESIONARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 342 HA(LOT 4),A IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA,AAMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI VADENI,JJUDETUL BRAILA
31921.12.2020APROBAREA INCETARII DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL CENTRULUI MILITAR JUDETEAN BRAILA,AASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,SSOSEAUA BUZAULUI NR. 5A,PILA SI DAREA ACESTUIA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE CENTRUL MILITAR JUDETEAN BRAILA,PPE O PERIOADA DE 10 ANI
31821.12.2020APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DUNAREA” AL JUDETULUI BRAILA,PPE O PERIOADA DE 6 ANI,AA UNOR MIJLOACE FIXE
31721.12.2020APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA,COCUMENTARE PENTRU INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA” BRAILA,AA IMOBILULUI VILA LACRAMIOARA SITUAT IN STATIUNEA LACU SARAT,PPANA LA DATA DE 31.12.2025
31621.12.2020APROBAREA TRANSMITERII IMOBILULUI,SSITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,SSTR. GRADINII PUBLICE NR. 13,II BRĂILA PE O PERIOADA DE 10 ANI
31521.12.2020APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE CENTRUL MILITAR JUDETEAN BRAILA,PPE O PERIOADA DE 6 ANI,AA UNOR OBIECTE DE INVENTAR
31421.12.2020APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN BRAILA,SSOSEAUA BUZAULUI NR.2,AAPARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA,AADMINISTRAT DE CATRE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA