An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/30/2019MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.4/31 IANUARIE 2017 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PRECUM SI A MEMBRULUI SUPLEANT IN CADRUL COMITETULUI LOCAL DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI SOCIAL DIN JUDETUL BRAILA STRUCTURĂ PARTENERIALĂ CONSULTATIVA FARA PERSONALITATE JURIDICA ÎN SPRIJINUL INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN BRAILA
201/30/2019MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.198/30 AUGUST 2017 PRIVIND STABILIREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU PROTECTIA COPILULUI BRAILA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTEIA
301/30/2019MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
401/30/2019APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT SPECIAL DIN JUDETUL BRAILA PENTRU ANUL SCOLAR 2019 - 2020
501/30/2019APROBAREA CRITERIILOR PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR SI IN REPARTIZAREA LOCUINTELOR CONSTRUITE DE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI SPECIALISTI DIN DOMENIUL SANATATII
601/30/2019APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI MIXTE DE RECHIZITII A JUDETULUI BRAILA A UNUI AUTOTURISM PROPRIETATE PRIVATA A JUDETULUI BRAILA PE O PERIOADA DE 6 ANI PANA LA DATA DE 31.01.2025
701/30/2019APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DUNAREA” AL JUDETULUI BRAILA A UNUI AUTOTURISM PROPRIETATE PRIVATA A JUDETULUI BRAILA PE O PERIOADA DE 6 ANI PANA LA DATA DE 30.01.2025
801/30/2019APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2018
901/30/2019STABILIREA SALARIILOR DE BAZA ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI CUPATIONALE »ADMINISTRATIE » DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
1002/28/2019ACTUALIZAREA LISTEI CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE CREATE ŞI /SAU GESTIONATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA CARE CONSTITUIE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
1102/28/2019MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
1202/28/2019STABILIREA SALARIILOR DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN FAMILIA OCUPATIONALA « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII « VESPASIAN LUNGU » BRAILA
1302/28/2019STABILIREA SALARIILOR DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN FAMILIA OCUPATIONALA « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL FILARMONICII LYRA « GEORGE CAVADIA »
1402/28/2019STABILIREA SALARIILOR DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN FAMILIA OCUPATIONALA « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
1502/28/2019STABILIREA SALARIILOR DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN FAMILIA OCUPATIONALA « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL BIBLIOTECII JUDETENE « PANAIT ISTRATI » BRAILA
1702/28/2019APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZA SOLICITARILOR SI REPARTIZAREA LOCUINTELOR CONSTRUITE DE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE IN MUNICIPIUL BRAILA STRADA SOS BUZAULUI NR.15A DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI SPECIALISTI DIN DOMENIUL SANATATII
1802/28/2019APROBAREA DOCUMENTATIEI PROIECT TEHNIC REVIZUIT SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: “REABILITARE RACORD ALIMENTARE APA INCENDIU DE LA GOSPODARIA DE APA LA DISTRIBUITORUL DIN CAMERA POMPIERULUI SI INSTALATIE INTERIOARA DE INCENDIU (HIDRANTI SPRINKLERE DRENCERE) LA CASA DE CULTURA PENTRU TINERET BRAILA”
1902/28/2019MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 266/27 OCTOMBRIE 2017 PRIVIND STABILIREA UNOR NORMATIVE DE CHELTUIELI PENTRU CONSUMUL LUNAR DE CARBURANTI AL APARATULUI PROPRIU SI AL INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE SUBORDONATE
2002/28/2019APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL BRAILA A UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 23 MP DIN IMOBILUL SALA POLIVALENTA “DANUBIUS” SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA PARCUL MONUMENT STR. KISELEFF PE O PERIOADA DE 2 ANI
2102/28/2019STABILIREA SALARIILOR DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN FAMILIA OCUPATIONALA « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL MUZEULUI BRAILEI « CAROL I »
2202/28/2019STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI CUPATIONALE “ADMINISTRATIE” DIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
2303/22/2019REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV- TERITORIALE A COTELOR DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE SI A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE PENTRU ANUL 2019 SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2020- 2022
2403/29/2019APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA
2503/29/2019APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
2603/29/2019APROBAREA IMPLEMENTARII DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA IN CALITATE DE PARTENER AL AGENTIEI NATIONALE PENTRU EGALITATEA DE SANSE INTRE FEMEI SI BARBATI A PROIECTULUI ”VENUS- IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURANTA ” FINANTAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 AXA PRIORITARĂ 4 OS 4.4. PRIORITATEA DE INVESTIȚIE 9II APEL: POCU/465/4/4/REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE APARȚINÂND GRUPURILOR VULNERABILE PRIN FURNIZAREA UNOR SERVICII SOCIALE/ MEDICALE/ SOCIO-PROFESIONALE/ DE FORMARE PROFESIONALĂ ADECVATE NEVOILOR SPECIFICE ÎN VEDEREA INTEGRĂRII SOCIO-PROFESIONALE/4/REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE APARȚINÂND GRUPURILOR VULNERABILE PRIN FURNIZAREA UNOR SERVICII SOCIALE/MEDICALE/ SOCIO-PROFESIONALE/ DE FORMARE PROFESIONALĂ ADECVATE NEVOILOR SPECIFICE ÎN VEDEREA INTEGRĂRII SOCIO-PROFESIONALE
2703/29/2019APROBAREA DESFASURARII SI ORGANIZARII UNOR EVENIMENTE SPORTIVE AUTO DE TIP “ACCELERARE PE DISTANTA DE 402 METRI” IN CADRUL CAMPIONATULUI “DRAG RACING EVENTS” 2019 SUB EGIDA FEDERATIEI ROMANE DE AUTOMOBILISM SPORTIV IN INCINTA AERODROMULUI IANCA DE CATRE ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV “DRAG RACING EVENTS”
2803/29/2019APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI CA URMARE A APLICARII PREVEDERILOR ART.71 DIN OUG NR.114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE: „EXPERTIZA TEHNICA + SOLUTIE TEHNICA + DALI PENTRU REABILITAREA SECTIEI UNITATE PRIMIRE URGENTE DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA”
2903/29/2019MODIFICAREA PREVEDERILOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN NR. 183/26.09.2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI „REABILITAREA SECTIEI UNITATE PRIMIRE URGENTE DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA”
3003/29/2019APROBAREA VALORII DE FINANTARE ACTUALIZATA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LUCRARI DE REABILITARE DJ 221B BRAILA - VADENI KM. 1+000 ÷ KM. 7+300” REZULTATA CA URMARE A ACTUALIZARII DEVIZULUI GENERAL CONFORM APLICARII PREVEDERILOR ART.71 DIN ORDONANTA DE URGENTA NR.114/2018
3103/29/2019APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CA URMARE A APLICARII PREVEDERILOR ART.71 DIN ORDONANTA DE URGENTA NR.114/2018 A NOILOR INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI SI A COFINANTARII PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 212A BRAILA-MARASU KM 42+000 – KM 59+000”