An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
27719.12.2019RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL,22019 SI ESTIMARILE PE ANII 2020-2022
27619.12.2019RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2019 SI ESTIMARILE PE ANII 2020-2022 SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE ,PPENTRU ANUL 2019
27519.12.2019APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDETULUI BRAILA SI AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA DATA DE 30.11.2019,PPENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2019
27431.12.2019ACTUALIZAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT JUDETEAN DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE,AAPROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.141/09.10.2013,CCU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE,PPRELUNGIT PANA LA DATA DE 30 IUNIE 2023
27319.12.2019MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRAILA ,AAPROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.141/09.10.2013,CCU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE,PPRELUNGIT PANA LA DATA DE 30 IUNIE 2023
27231.12.2019APROBAREA PROPUNERII DE DEZMEMBRARE IN DOUA LOTURI,AA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,SSOSEAUA BUZAULUI NR. 2,IIDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 92346,IIN SUPRAFATA DE 31355 MP,S DE URGENTA BRAILA ASUPRA TERENULUI LOTULUI NR. 2,IIN SUPRAFATA DE 1458 MP,PPE CARE SE AFLA OBIECTIVUL DE INVESTITII ,CCENTRUL DE ONCOLOGIE SI RADIOTERAPIE”
27119.12.2019APROBAREA MODIFICARII HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.189/26.09.2018 PRIVIND APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL JUDETULUI BRAILA,AA PLANTATIEI RUTIERE (PARTIAL),AAMPLASATA PE ALINIAMENTUL UNOR DRUMURI JUDETENE,IIN VEDEREA VALORIFICARII PRIN LICITATIE PUBLICA,CCU STRIGARE,CCU PRESELECTIE,AA UNUI NUMAR DE 1342 ARBORI,CCU UN VOLUM BRUT DE MASA LEMNOASA DE 3820 MC
27019.12.2019APROBAREA INCETARII DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDETEAN BRAILA,AASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,SSTR. PIETATII NR.1-3,PILA SI DAREA ACESTUIA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRAILA,PPE O PERIOADA DE 10 ANI
26919.12.2019APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,SSTR. MARASESTI NR. 1,AAPARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL JUDETULUI BRAILA,AADMINISTRAT DE SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “VESPASIAN LUNGU”
26819.12.2019AVIZAREA DOCUMENTELOR NECESARE ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITATII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE IN JUDETUL BRAILA SI ACTIVITATII DE MATURAT,SSPALAT,SSTROPIT SI INTRETINERE CAI PUBLICE IN MUNICIPIUL BRAILA DIN CADRUL „SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR” IN JUDETUL BRAILA,MMANDATAREA REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU A VOTA DOCUMENTELE MENTIONATE SI MANDATAREA ASOCIATIEI PENTRU DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE PUBLICA A CONTRACTULUI
26719.12.2019APROBAREA DOCUMENTATIILOR PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE SI ADMINISTRARE A STATIEI DE TRANSFER INSURATEI,DTARE MECANO BIOLOGICA (TMB) VADENI DIN CADRUL PROIECTULUI "SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRAILA”
26619.12.2019APROBAREA STRATEGIEI JUDEȚENE PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE ÎN JUDEȚUL BRĂILA 2020-2026 ȘI A PLANULUI DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTEIA
26519.12.2019REGULARIZAREA CONTRIBUTIEI LA FINANTAREA PROIECTULUI „SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRAILA”
26419.12.2019APROBAREA COMPLETARII INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA,CCU OBIECTIVUL “STATIE DE SORTARE SI STATIE TRATARE MECANO BIOLOGICA (MBT) VADENI”,RREALIZAT PRIN PROIECTUL “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL BRAILA “
26319.12.2019STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE,PPENTRU EVALUAREA IN LEI A VENITULUI BRUT,IIN CAZUL IN CARE ARENDA SE EXPRIMA IN NATURA,VNTRU ANUL FISCAL 2020 LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA
26219.12.2019STABILIREA TAXELOR SI TARIFELOR REPREZENTAND VENITURI PROPRII ALE CONSILIULUI ,JJUDETEAN BRAILA SI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE ACESTUIA,PPENTRU ANUL FISCAL ,22020 .
26119.12.2019APROBAREA ACHITARII CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA LA BUGETUL AGENTIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST (ADR SE) PENTRU ANUL 2019
26011.12.2019MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 40/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU FINANTAREA ASOCIERILOR JUDETULUI BRAILA – CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE – CONSILII LOCALE DIN JUDETUL BRAILA IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC,PPENTRU ANUL 2019
25911.12.2019RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2019 SI ESTIMARILE PE ANII 2020-2022
25811.12.2019RECTIFICAREA REPARTIZARII PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A COTEI DE 17,550 % DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE,PPENTRU ANUL 2019
25711.12.2019ATRIBUIREA PE O PERIOADA DETERMINATA DE 60 DE ZILE,CCU POSIBILITATEA PRELUNGIRII,DDAR NU MAI MULT DE 12 LUNI,AU SARAT SI A LICENTEI DE TRASEU AFERENTA ACESTUIA,CSPORT JUDETEAN DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE,OGATOR CONFORM REZULTATELOR SEDINTEI DE ATRIBUIRE
25609.12.2019APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 1 SI 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 32/29.03.2019 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 212 A,BBRAILA - MARASU,KKM 42+000 ÷ KM 59+000,JJUDETUL BRAILA”
25509.12.2019APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 1 SI 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 30/29.03.2019 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “LUCRARI DE REABILITARE DJ 221B,BBRAILA - VADENI,KKM. 1+000 ÷ KM. 7+300”
25409.12.2019APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 1 SI 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.33/29.03.2019 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “LUCRARI REABILITARE DJ 211B,VVICTORIA – MIHAI BRAVU,KKM 17+550 – KM 27+550,JJUDETUL BRAILA”
25309.12.2019APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 1 SI 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.34/29.03.2019 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 255 A,CCOTU LUNG–DN 23,KKM 26+000 ÷ KM 30+000 JUDETUL BRAILA”
25209.12.2019APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 1 SI 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 35/29.03.2019 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 203 R,DDJ 211 - LISCOTEANCA,KKM 22+500 ÷ KM 24+500,JJUDETUL BRAILA”
25128.11.2019ATRIBUIREA PE O PERIOADA DETERMINATA DE 60 DE ZILE,CCU POSIBILITATEA PRELUNGIRII,DDAR NU MAI MULT DE 12 LUNI,A CAZASU SI A LICENTEI DE TRASEU AFERENTA ACESTUIA,CSPORT JUDETEAN DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE,OELOR SEDINTEI DE ATRIBUIRE DIN DATA DE 27.11.2019
25028.11.2019ATRIBUIREA PE O PERIOADA DETERMINATA DE 60 DE ZILE,CCU POSIBILITATEA PRELUNGIRII,DDAR NU MAI MULT DE 12 LUNI,ATU LUNG SI A LICENTEI DE TRASEU AFERENTA ACESTUIA,CSPORT JUDETEAN DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE,OLOR SEDINTEI DE ATRIBUIRE DIN DATA DE 27.11.2019.
24928.11.2019MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 40/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU FINANTAREA ASOCIERILOR JUDETULUI BRAILA – CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE – CONSILII LOCALE DIN JUDETUL BRAILA IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC,PPENTRU ANUL 2019
24828.11.2019MODIFICAREA ART.21 ANEXA NR.18 DIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 237/20.12.2018,RREFERITOR LA TAXELE SI TARIFELE PERCEPUTE DE CATRE C.J.C.P.C.T. BRAILA IN ANUL 2019