An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
27719.12.2019RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL,2019 SI ESTIMARILE PE ANII 2020-2022
27619.12.2019RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2019 SI ESTIMARILE PE ANII 2020-2022 SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE ,PENTRU ANUL 2019
27519.12.2019APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDETULUI BRAILA SI AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA DATA DE 30.11.2019,PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2019
27431.12.2019ACTUALIZAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT JUDETEAN DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE,APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.141/09.10.2013,CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE,PRELUNGIT PANA LA DATA DE 30 IUNIE 2023
27319.12.2019MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRAILA ,APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.141/09.10.2013,CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE,PRELUNGIT PANA LA DATA DE 30 IUNIE 2023
27231.12.2019APROBAREA PROPUNERII DE DEZMEMBRARE IN DOUA LOTURI,A IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,SOSEAUA BUZAULUI NR. 2,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 92346,IN SUPRAFATA DE 31355 MP,SI INCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRAREA A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA ASUPRA TERENULUI LOTULUI NR. 2,IN SUPRAFATA DE 1458 MP,PE CARE SE AFLA OBIECTIVUL DE INVESTITII ,CENTRUL DE ONCOLOGIE SI RADIOTERAPIE”
27119.12.2019APROBAREA MODIFICARII HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.189/26.09.2018 PRIVIND APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL JUDETULUI BRAILA,A PLANTATIEI RUTIERE (PARTIAL),AMPLASATA PE ALINIAMENTUL UNOR DRUMURI JUDETENE,IN VEDEREA VALORIFICARII PRIN LICITATIE PUBLICA,CU STRIGARE,CU PRESELECTIE,A UNUI NUMAR DE 1342 ARBORI,CU UN VOLUM BRUT DE MASA LEMNOASA DE 3820 MC
27019.12.2019APROBAREA INCETARII DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDETEAN BRAILA,ASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,STR. PIETATII NR.1-3,PROPRIETATEA PUBLICA A JUDETULUI BRAILA SI DAREA ACESTUIA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRAILA,PE O PERIOADA DE 10 ANI
26919.12.2019APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,STR. MARASESTI NR. 1,APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL JUDETULUI BRAILA,ADMINISTRAT DE SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “VESPASIAN LUNGU”
26819.12.2019AVIZAREA DOCUMENTELOR NECESARE ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITATII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE IN JUDETUL BRAILA SI ACTIVITATII DE MATURAT,SPALAT,STROPIT SI INTRETINERE CAI PUBLICE IN MUNICIPIUL BRAILA DIN CADRUL „SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR” IN JUDETUL BRAILA,MANDATAREA REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU A VOTA DOCUMENTELE MENTIONATE SI MANDATAREA ASOCIATIEI PENTRU DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE PUBLICA A CONTRACTULUI
26719.12.2019APROBAREA DOCUMENTATIILOR PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE SI ADMINISTRARE A STATIEI DE TRANSFER INSURATEI,DEPOZITULUI ECOLOGIC SI STATIEI DE SORTARE IANCA SI A STATIEI DE SORTARE SI STATIEI DE TRATARE MECANO BIOLOGICA (TMB) VADENI DIN CADRUL PROIECTULUI "SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRAILA”
26619.12.2019APROBAREA STRATEGIEI JUDEȚENE PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE ÎN JUDEȚUL BRĂILA 2020-2026 ȘI A PLANULUI DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTEIA
26519.12.2019REGULARIZAREA CONTRIBUTIEI LA FINANTAREA PROIECTULUI „SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRAILA”
26419.12.2019APROBAREA COMPLETARII INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA,CU OBIECTIVUL “STATIE DE SORTARE SI STATIE TRATARE MECANO BIOLOGICA (MBT) VADENI”,REALIZAT PRIN PROIECTUL “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL BRAILA “
26319.12.2019STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE,PENTRU EVALUAREA IN LEI A VENITULUI BRUT,IN CAZUL IN CARE ARENDA SE EXPRIMA IN NATURA,VALABILE PENTRU ANUL FISCAL 2020 LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA
26219.12.2019STABILIREA TAXELOR SI TARIFELOR REPREZENTAND VENITURI PROPRII ALE CONSILIULUI ,JUDETEAN BRAILA SI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE ACESTUIA,PENTRU ANUL FISCAL ,2020 .
26119.12.2019APROBAREA ACHITARII CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA LA BUGETUL AGENTIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST (ADR SE) PENTRU ANUL 2019
26011.12.2019MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 40/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU FINANTAREA ASOCIERILOR JUDETULUI BRAILA – CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE – CONSILII LOCALE DIN JUDETUL BRAILA IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC,PENTRU ANUL 2019
25911.12.2019RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2019 SI ESTIMARILE PE ANII 2020-2022
25811.12.2019RECTIFICAREA REPARTIZARII PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A COTEI DE 17,50 % DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE,PENTRU ANUL 2019
25711.12.2019ATRIBUIREA PE O PERIOADA DETERMINATA DE 60 DE ZILE,CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII,DAR NU MAI MULT DE 12 LUNI,A TRASEULUI NR. 025 BRAILA – STEJARU – LACU SARAT SI A LICENTEI DE TRASEU AFERENTA ACESTUIA,CUPRINS IN PROGRAMUL DE TRANSPORT JUDETEAN DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE,OPERATORULUI DE TRANSPORT RUTIER S.C. AVENTIN TRADE S.R.L. DESEMNAT CASTIGATOR CONFORM REZULTATELOR SEDINTEI DE ATRIBUIRE
25609.12.2019APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 1 SI 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 32/29.03.2019 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 212 A,BRAILA - MARASU,KM 42+000 ÷ KM 59+000,JUDETUL BRAILA”
25509.12.2019APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 1 SI 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 30/29.03.2019 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “LUCRARI DE REABILITARE DJ 221B,BRAILA - VADENI,KM. 1+000 ÷ KM. 7+300”
25409.12.2019APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 1 SI 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.33/29.03.2019 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “LUCRARI REABILITARE DJ 211B,VICTORIA – MIHAI BRAVU,KM 17+550 – KM 27+550,JUDETUL BRAILA”
25309.12.2019APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 1 SI 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.34/29.03.2019 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 255 A,COTU LUNG–DN 23,KM 26+000 ÷ KM 30+000 JUDETUL BRAILA”
25209.12.2019APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 1 SI 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 35/29.03.2019 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 203 R,DJ 211 - LISCOTEANCA,KM 22+500 ÷ KM 24+500,JUDETUL BRAILA”
25128.11.2019ATRIBUIREA PE O PERIOADA DETERMINATA DE 60 DE ZILE,CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII,DAR NU MAI MULT DE 12 LUNI,A TRASEULUI NR. 047 BRAILA – LIC.AGRICOL – CAZASU SI A LICENTEI DE TRASEU AFERENTA ACESTUIA,CUPRINS IN PROGRAMUL DE TRANSPORT JUDETEAN DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE,OPERATORULUI DE TRANSPORT RUTIER S.C. GEBAMY TRANS IMPEX S.R.L. DESEMNAT CASTIGATOR CONFORM REZULTATELOR SEDINTEI DE ATRIBUIRE DIN DATA DE 27.11.2019
25028.11.2019ATRIBUIREA PE O PERIOADA DETERMINATA DE 60 DE ZILE,CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII,DAR NU MAI MULT DE 12 LUNI,A TRASEULUI NR. 045 BRAILA – MUCHEA – COTU LUNG SI A LICENTEI DE TRASEU AFERENTA ACESTUIA,CUPRINS IN PROGRAMUL DE TRANSPORT JUDETEAN DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE,OPERATORULUI DE TRANSPORT RUTIER S.C. CAVMARIO TRANS S.R.L. DESEMNAT CASTIGATOR CONFORM REZULTATELOR SEDINTEI DE ATRIBUIRE DIN DATA DE 27.11.2019.
24928.11.2019MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 40/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU FINANTAREA ASOCIERILOR JUDETULUI BRAILA – CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE – CONSILII LOCALE DIN JUDETUL BRAILA IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC,PENTRU ANUL 2019
24828.11.2019MODIFICAREA ART.21 ANEXA NR.18 DIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 237/20.12.2018,REFERITOR LA TAXELE SI TARIFELE PERCEPUTE DE CATRE C.J.C.P.C.T. BRAILA IN ANUL 2019