An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
24220.12.2018RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2018
24120.12.2018INSUSIREA INVENTARULUI ACTUALIZAT AL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL ,JJUDEŢULUI BRĂILA
24020.12.2018APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,SSTR. POLONA NR. 14,AAPARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL JUDETULUI BRAILA,AADMINISTRAT DE MUZEUL BRAILEI “CAROL I”
23920.12.2018APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,PPIATA TRAIAN NR. 3 ,AAPARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA,AADMINISTRAT DE,CCATRE MUZEUL BRAILEI “CAROL I”
23820.12.2018MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. ,991/31.05.2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI ,FFUNCTIONARE A CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
23720.12.2018APROBAREA TAXELOR SI TARIFELOR PERCEPUTE DE CATRE CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA SI INSTITUTIILE PUBLICE SUBORDONATE ACESTUIA,PPENTRU ANUL FISCAL 2019
23620.12.2018APROBAREA CONTRIBUTIEI PENTRU ANUL 2018 A JUDETULUI BRAILA,PPRIN CONSILIUL JUDETEAN ,BBRAILA,PLILE NECESARE ADMINISTRARII SI EXPLOATARII “PATINOARULUI ,AARTIFICIAL ACOPERIT” DIN MUNICIPIUL BRAILA,CCONFORM CONTRACTULUI DE ASOCIERE INTRE ,JJUDETUL BRAILA SI MUNICIPIUL BRAILA NR. 303/16.11.2018
23520.12.2018APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE MUNICIPIUL BRAILA SI JUDETUL BRAILA,PPRIN ,CCONSILIUL JUDETEAN BRAILA,IIN VEDEREA IMPLEMENTARII PROGRAMULUI-CADRU AL ,MOR CULTURAL-ARTISTICE CARE SE VOR ORGANIZA IN JUDETUL BRAILA IN ANUL 2019
23420.12.2018MODIFICAREA ANEXEI NR.1A,LR.266/27 OCTOMBRIE 2017,PLOR PUBLICE SUBORDONATE
23320.12.2018APROBAREA ACHIZITIONARII UNOR SERVICII DE CONSULTANTA,AASISTENTA SI ,RREPREZENTARE JURIDICA PENTRU ANUL 2019
23220.12.2018APROBAREA MODIFICARII STATULUI DE FUNCTII AL MUZEULUI BRAILEI « CAROL I »,AAPROBAT ,PPRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.180/26.09.2018
23120.12.2018MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI ,JJUDETEAN BRAILA
23020.12.2018APROBAREA “PROGRAMULUI CADRU AL MANIFESTĂRILOR CULTURAL- ARTISTICE CARE SE VOR ORGANIZA ÎN JUDEȚUL BRĂILA ÎN ANUL 2019”
22920.12.2018APROBAREA IMPLEMENTARII,DECTIA COPILULUI BRAILA,IR COPILULUI SI ADOPTIE,ALTERNATIVE A COPIILOR”,FFINANTAT PRIN ,PPITAL UMAN 2014 - 2020,AȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI,PLA SERVICII ACCESIBILE,D ȘI DE ÎNALTĂ CALITATE,IALE DE INTERES GENERAL,AIUNE COMPOZITĂ OS. 4.5,4 PLASAȚI ÎN INSTITUȚII,P ASISTENȚI MATERNALI’’
22810.12.2018RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII ,PPUBLICE,PPE ANUL 2018
22710.12.2018RECTIFICAREA REPARTIZARII PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A FONDULUI CONSTITUIT LA ,DDISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA REPREZENTAND COTA DE 17,225 % DIN IMPOZITUL,PPE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE,PPENTRU ANUL 2018
22629.11.2018APROBAREA FINANŢĂRII PENTRU CATEGORIILE DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANŢEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: “REABILITARE DC 59,DDJ 212A - BLASOVA,KKM 0+000 – KM 11+000”
22529.11.2018APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. ( DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE:“REABILITARE DC 59,DDJ 212A - BLASOVA,KKM 0+000 – KM 11+000”
22429.11.2018MODIFICAREA ANEXEI NR.1A LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN NR.266/27 OCTOMBRIE 2017 PRIVIND STABILIREA UNOR NORMATIVE DE CHELTUIELI PENTRU CONSUMUL LUNAR DE CARBURANTI AL APARATULUI PROPRIU SI AL INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE SUBORDONATE
22329.11.2018MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 31/28.02.2018 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA LA DEZVOLTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA PE ANUL 2018
22229.11.2018APROBAREA PROGRAMULUI “PROMOVAREA TRADIȚIILOR SPECIFICE SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN ȘI DE ANUL NOU” ȘI A FONDURILOR NECESARE DESFĂȘURĂRII ACESTUIA
22129.11.2018ACORDAREA DE GRANTURI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDETUL BRAILA,PIUL PERFORMANTELOR SCOLARE (OLIMPIADELE COLARE/COMPETITIILE INTERNATIONALE SI NATIONALE,MMEDIA 10 LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SI EVALUARE NATIONALA) IN ANUL SCOLAR 2017 - 2018
22029.11.2018APROBAREA ACHITARII COTIZATIEI DE MEMBRU AL ASOCIATIEI GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA PENTRU ANUL 2018
21929.11.2018RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE,PPE ANUL 2018
21829.11.2018APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PENTRU ,TTRIMESTRUL III AL ANULUI 2018
21729.11.2018APROBAREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.176/2015,IISTRATIV-TERITORIALA JUDET BRAILA SI S.C. TU AGRAR FARM SRL,PPRIN DIMINUAREA SUPRAFATEI CONCESIONATE,DDE LA 506,117 HA(LOT 1),LLA 498,552 HA,PPRIN ACT ADITIONAL
21629.11.2018APROBAREA PROPUNERILOR DE CRITERII PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR SI IN REPARTIZAREA LOCUINTELOR CONSTRUITE DE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE,DDESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI SPECIALISTI DIN DOMENIUL SANATATII
21529.11.2018APROBAREA STRUCTURII PE SPECIALITATI A MEMBRILOR COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZA CERERILOR DE LOCUINTA SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PRECUM SI LISTA ACTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR SI IN REPARTIZAREA LOCUINTELOR CONSTRUITE DE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE,DDESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI SPECIALISTI DIN DOMENIUL SANATATII
21429.11.2018STABILIREA PRETULUI MEDIU LA MASA VERDE DE PE PAJISTI PENTRU ANUL 2019
21329.11.2018APROBAREA PROIECTULUI „STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDETULUI BRAILA ,22021 -2027” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT