An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
32028.12.2017MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 36/2017 PRIVIND ,APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA,CATRE INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DUNAREA” AL JUDETULUI BRAILA SI CENTRUL MILITAR JUDETEAN BRAILA,PE O PERIOADA DE 6 ANI,A UNOR OBIECTE DE INVENTAR SI MIJLOACE FIXE
31928.12.2017ACTUALIZAREA DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,STR. MARASESTI NR. 1,APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL JUDETULUI BRAILA,ADMINISTRAT DE SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “VESPASIAN LUNGU”
31828.12.2017MODIFICAREA ANEXEI NR.1A,LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN NR. 266/27 OCTOMBRIE 2017,PRIVIND STABILIREA UNOR NORMATIVE DE CHELTUIELI PENTRU CONSUMUL LUNAR DE CARBURANTI AL APARATULUI PROPRIU SI AL INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE SUBORDONATE
31728.12.2017STABILIREA SALARIILOR LUNARE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE « ADMINISTRATIE » DIN BIBLIOTECA JUDETEANA « PANAIT ISTRATI » BRAILA
31628.12.2017STABILIREA SALARIILOR LUNARE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE « ADMINISTRATIE » DIN CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
31504.01.2018STABILIREA SALARIILOR LUNARE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE « ADMINISTRATIE » DIN FILARMONICA « LYRA-GEORGE CAVADIA » BRAILA
31428.12.2017STABILIREA SALARIILOR LUNARE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE « ADMINISTRATIE » DIN MUZEUL BRAILEI « CAROL I »
31328.12.2017STABILIREA SALARIILOR LUNARE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE « ADMINISTRATIE » DIN SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII « VESPASIAN LUNGU » BRAILA
31228.12.2017STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL ,CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE “ADMINISTRATIE” DIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
31128.12.2017STABILIREA SALARIILOR LUNARE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRAILA
31028.12.2017STABILIREA SALARIILOR LUNARE PENTRU FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
30928.12.2017INSUSIREA ACORDULUI COLECTIV DE MUNCA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA,PE ANUL 2018
30828.12.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
30721.12.2017RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA SI A PROGRAMULUI DE ,INVESTITII PUBLICE,PE ANUL 2017
30621.12.2017REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.10/2017 PRIN CARE S-A APROBAT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ,NICIODATA SINGURI!’’ DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA,FINANTAT PRIN PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI PROMOVĂRII DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI "ÎNFIINŢAREA DE SERVICII SOCIALE DE TIP CENTRE DE ZI,CENTRE RESPIRO/CENTRE DE CRIZĂ ŞI LOCUINŢE PROTEJATE ÎN VEDEREA DEZINSTITUŢIONALIZĂRII PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI AFLATE ÎN INSTITUŢII DE TIP VECHI ŞI PENTRU PREVENIREA INSTITUŢIONALIZĂRII PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI DIN COMUNITATE
30521.12.2017MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
30421.12.2017MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL MUZEULUI BRAILEI « CAROL I »
30321.12.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE BIBLIOTECII JUDETENE «PANAIT ISTRATI » BRAILA
30221.12.2017APROBAREA PLANULUI CENTRALIZAT DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE IN ANUL 2018,PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA SI PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE SUBORDONATE
30121.12.2017APROBAREA ACTUALIZARII PORTOFOLIULUI DE PROIECTE PRIORITARE ALE JUDETULUI BRAILA,PARTE INTEGRANTA A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDETULUI BRAILA 2014-2020
30021.12.2017APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 6 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII ,SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE NR. 670 DIN 10.09.2009
29921.12.2017AVIZAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ACTIVITATEA DE EPURARE A APELOR UZATE CU ANEXELE NR.1-13 PENTRU STATIA DE EPURARE MOVILA MIRESII – UAT JUDETUL BRAILA
29821.12.2017ATRIBUIREA LICENTEI DE TRASEU PENTRU TRASEUL NR. 033 BRAILA – MOVILA MIRESII – SUTESTI,CUPRINS IN PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PENTRU RETEAUA DE TRASEE DIN JUDETUL BRAILA,VALABIL IN PERIOADA 01.01.2014 - 30.06.2019,OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. DUOTEX COM S.R.L. DESEMNAT CASTIGATOR CONFORM REZULTATELOR ATRIBUIRII ELECTRONICE PRIN SISTEMUL NATIONAL (AADR-SAET),DIN DATA DE 04.12.2017.
29721.12.2017ACTUALIZAREA “PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PENTRU RETEAUA DE TRASEE DIN JUDETUL BRAILA,VALABIL IN PERIOADA 01.01.2014 - 30.06.2019”
29621.12.2017MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ,TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SI CURSE REGULATE SPECIALE IN JUDETUL BRAILA,APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.153/20.12.2012
29521.12.2017APROBAREA TARIFELOR CE VOR FI PERCEPUTE IN ANUL 2018 PENTRU OCUPAREA ZONEI DRUMURILOR JUDETENE SI UTILIZAREA ACESTORA.
29421.12.2017STABILIREA TARIFELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATII APARTINAND CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PENTRU ANUL 2018
29321.12.2017STABILIREA TARIFELOR PENTRU INCHIRIEREA SPATIILOR AFERENTE SALII POLIVALENTE “DANUBIUS” PE ANUL 2018
29221.12.2017ACTUALIZAREA TARIFELOR DE UTILIZARE A NAVEI DE PASAGERI ,OVIDIU1”
29121.12.2017STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018