An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
24421.12.2016RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2016
24321.12.2016APROBAREA PRELUNGIRII TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA,PE O PERIOADA DE 5 ANI,A SUPRAFETEI DE 2,25 MP TEREN,CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL JUDETULUI BRAILA,SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,CALEA CALARASILOR NR. 52,ASOCIATIEI “C.I.D.I.E.D.D.” BRAILA,PENTRU AMPLASAREA UNUI INFOCHIOSC MULTIMEDIA,IN CADRUL PROIECTULUI “SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA REGIUNEA SUD-EST”
24227.12.2016 APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. ( DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE:„MODERNIZARE DRUM JUDETEN DJ 203R,DJ211-LISCOTEANCA,KM 22+500 - KM 24+500,JUDETUL BRAILA”
24121.12.2016APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZAD.A.L.I. ( DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 212A,BRAILA-MARASU,KM 42+000 – KM 59+000”
24021.12.2016APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. (DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE : “LUCRARI DE REABILITARE DJ 221B,BRAILA - VADENI,KM. 1+000 ÷ KM. 7+300”
23921.12.2016APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. ( DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE : “MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 255A,COTU LUNG - DN 23,KM. 26+000 ÷ KM. 30+000,JUDETUL BRAILA”
23821.12.2016APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. ( DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE : “LUCRARI REABILITARE DJ 211B,VICTORIA - MIHAI BRAVU,KM. 17+550 ÷ KM. 27+550,JUDETUL BRAILA”
23721.12.2016APROBAREA “PROGRAMULUI CADRU AL MANIFESTARILOR CULTURAL ARTISTICE CARE SE VOR ORGANIZA IN JUDETUL BRAILA IN ANUL 2017”
23627.12.2016STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2017
23521.12.2016ACTUALIZAREA TARIFELOR DE UTILIZARE A NAVEI DE PASAGERI ,OVIDIU1”
23421.12.2016STABILIREA TARIFELOR PENTRU RECUPERAREA CHELTUIELILOR OCAZIONATE DE PRESTAREA DE DIVERSE SERVICII DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA PENTRU ANUL 2017
23321.12.2016APROBAREA PRETULUI MEDIU AL PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU ANUL FISCAL 2017,IN VEDEREA STABILIRII VENITULUI ANUAL DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR,PENTRU EVALUAREA IN LEI A ARENDEI EXPRIMATA IN NATURA
23221.12.2016STABILIREA TARIFELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATII APARTINAND CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PENTRU ANUL 2017
23121.12.2016STABILIREA TARIFELOR PENTRU INCHIRIEREA SPATIILOR AFERENTE SALII POLIVALENTE “DANUBIUS” PE ANUL 2017
23021.12.2016STABILIREA PRETULUI MEDIU LA MASA VERDE DE PE PAJISTI PENTRU ANUL 2017
22921.12.2016APROBAREA TARIFELOR PERCEPUTE IN ANUL 2017 PENTRU ELIBERAREA LICENŢELOR DE TRASEU,ÎN VEDEREA EFECTUĂRII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE,ÎN JUDEŢUL BRAILA
22821.12.2016STABILIREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE CONTRA COST PRESTATE DE BIBLIOTECA JUDETEANA “ PANAIT ISTRATI” BRAILA
22721.12.2016APROBAREA TARIFELOR PERCEPUTE IN ANUL 2017 PENTRU OCUPAREA ZONEI ,DRUMURILOR JUDETENE SI UTILIZAREA ACESTORA.
22621.12.2016APROBAREA PLANULUI CENTRALIZAT DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE IN ANUL 2017,PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA SI PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE SUBORDONATE
22521.12.2016APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
22421.12.2016COMPLETAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI PENTRU ACTIVITATI STIINTIFICE,INVATAMANT,CULTURA,CULTE,TINERET SI ACTIVITATI SPORTIVE
22321.12.2016MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 130/22 IULIE 2016 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA
22221.12.2016APROBAREA EXERCITARII DREPTULUI DE PREEMTIUNE LA VANZAREA IMOBILULUI ,SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA STR. R.S. CAMPINIU NR.21 LOT 1 INSUSIREA ,RAPORTULUI DE EVALUARE IMOBILIARA SI APOBAREA COMPONENTEI COMISIEI ,DE NEGOCIERE A VALORII DE CUMPARARE A BUNULUI IMOBIL
22121.12.2016DESFIINTAREA CAMEREI AGRICOLE A JUDETULUI BRAILA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
22021.12.2016DESEMNAREA UNUI CONSILIER JUDETEAN CA MEMBRU AL AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA BRAILA
21921.12.2016VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-NEI BORDEA DANIELA MEMBRU AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZATIA JUDETEANA BRAILA
21821.12.2016VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI VADUVA DUMITRU MEMBRU AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZATIA JUDETEANA BRAILA
21721.12.2016MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 116/23 IUNIE 2016 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN BRĂILA
21621.12.2016CONSTATAREA INCETARII DE DREPT,INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE,A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI NITA NICU SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
21521.12.2016CONSTATAREA INCETARII DE DREPT,INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE,A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-NEI MEIROSU MARILENA-EMILIA SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT