Hotararea 214-2015 Aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, pana la data de 29.03.2018

No documents found


File Attachment Icon
Hotararea nr.214 din 2015.doc
File Attachment Icon
Anexa la HCJ nr.214 din 2015.pdf