Hotararea 215-2015 Aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.504/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean de Urgenta Braila corp D ( fost Spital de Obstetrica si Ginecologie Braila), pana la data de 29.12.2017

No documents found


File Attachment Icon
Anexa la HCJ nr.215 din 2015.pdf
File Attachment Icon
Hotararea nr.215 din 2015.doc