Hotararea 21-2012 Constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al d-nei Pop Elena Gabriela si declararea “vacant” a locului detinut

No documents found


File Attachment Icon
Hotararea nr.21 din 2012.doc