Hotararea 16-2012 Aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.504/29.07.2009 prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, Spitalului Judetean de Urgenta Braila corp D

No documents found


File Attachment Icon
Hotararea nr.16 din 2012.doc
File Attachment Icon
Anexa la HCJ nr.16.DOC