Hotararea 15-2012 Aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009 prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, Spitalului Judetean de Urgenta Braila

No documents found


File Attachment Icon
Hotararea nr.15 din 2012.doc
File Attachment Icon
Anexa la HCJ nr.15.DOC