Hotararea 159-2009 Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatea Administrativ Teritoriala Maxineni in vederea implementarii proiectului Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrele de ameliorare T52 P967” T52 P970/1” T62 P1021/1” T63 P1027/1” T12 P51” T12 P53” T198 P2091” T11 P49” comuna Maxineni judetul Braila suprafata – 87, 09 ha” aprobat pentru finantare in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” si realizarea investitiei

No documents found


File Attachment Icon
159 DIN 2009.doc