Hotararea 137-2009 Aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila in vederea finantarii proiectului „Programul de Instruire si Certificare la standarde Europene a personalului din cadrul autoritatilor administratiei publice locale din judetul Braila” prin Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative” Domeniul major de interventie 1.3 ”Îmbunătătirea eficacitătii organizationale” Operatiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice ECDL limbi străine dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”

No documents found


File Attachment Icon
137 DIN 2009.doc