Hotararea 158-2009 Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatea Administrativ Teritoriala Baraganul in vederea implementarii proiectului Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrul de ameliorare T8 P50/1 comuna Baraganul, judetul Braila suprafata –19, 05 ha” aprobat pentru finantare in cadrul , Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” si realizarea investitiei

No documents found


File Attachment Icon
158 DIN 2009.doc