Hotararea 160-2009 Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatea Administrativ Teritoriala Zavoaia in vederea implementarii proiectului Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrul de ameliorare T99 P836/1 comuna Zavoaia, judetul Braila suprafata –25, 60 ha” aprobat pentru finantare in cadrul , Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” si realizarea investitiei

No documents found