Hotararea 162-2009 Aprobarea Studiului de fezabilitate si Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “ Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Braila ( versiunea noiembrie 2009) pentru Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Braila – Sistem Regional

No documents found


File Attachment Icon
162 DIN 2009.doc