Hotararea 161-2009 Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatea Administrativ Teritoriala Unirea in vederea implementarii proiectului Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrele de ameliorare T1 P1” si T46 P294/1” comuna Unirea judetul Braila suprafata – 66, 23 ha” aprobat pentru finantare in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” si realizarea investitiei

No documents found


File Attachment Icon
161 DIN 2009.doc