Hotararea 155-2009 Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit a indicatorilor tehnico-economici revizuiti a contributiei Consiliului Judetean Braila si a Acordului de Parteneriat in vederea finantarii proiectului “Includerea in circuitul turistic si balnear a Lacului Sarat Movila Miresii” prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

No documents found


File Attachment Icon
155 DIN 2009.doc