Hotararea 157-2009 Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatea Administrativ Teritoriala Surdila Gaiseanca in vederea implementarii proiectului Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate constituite in perimetre de ameliorare T 108 P439 P441 si T 109 P 487/5 comuna Surdila Gaiseanca judetul Braila” aprobat pentru finantare in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” si realizarea investitiei

No documents found


File Attachment Icon
157 DIN 2009.doc