Hotararea 185-2008 Aprobarea Studiilor de fundamentare care stau la baza elaborarii Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Braila (PATJ) avizate de catre Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului judetean Braila

No documents found


File Attachment Icon
185 din 2008.doc