Hotararea 198-2008 Constatarea incetarii de drept a raporturilor de munca ale d-lui Bunea George Romeo din functia de conducere de director al Scolii Populare de Arte si Meserii 'Vespasian Lungu' Braila si exercitarea cu caracter temporar a acestei functii, pana la ocuparea prin concurs a postului

No documents found


File Attachment Icon
198 din 2008.doc