Hotararea 132-2007 Aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Contractului-Cadru, in vederea finantarii proiectului “O poarta spre patrimoniul cultural brailean – Reabilitarea cladirii din str. Ana Aslan nr. 27-29 BR-II-s-A-02062-Infiintarea reprezentantei zonei turistice Braila” prin Programul multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice, finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”

No documents found


File Attachment Icon
132 dec.doc