Hotararea 133-2007 Aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Contractului-Cadru, in vederea finantarii proiectului “Biblioteca Judeteana Panait Istrati BR-II-m-B-02120 – un pol de dezvoltare a turismului cultural in Judetul Braila” prin Programul multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice, finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”

No documents found


File Attachment Icon
133 dec.doc