Hotararea 134-2007 Aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Contractului-Cadru, in vederea finantarii proiectului “Turism si agrement in zona Lacului Sarat Movila Miresii” prin Programul multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice, finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”

No documents found


File Attachment Icon
134.doc