Hotararea 135-2010 Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre UAT Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si UAT Comuna Movila Miresii prin Consiliul Local Movila Miresii in vederea finantarii proiectului “Turism si agrement in zona Lacului Sarat Movila Miresii” prin Programul multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice, finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”

No documents found


File Attachment Icon
135.doc