Hotararea 130-2007 Aprobarea evaluarii si reevaluarii mijloacelor fixe componente ale”Sistemului zonal de alimentare cu apa Gropeni – Ianca – Movila Miresii” trecerii unor mijloace fixe din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune si actualizarii patrimoniului public concesionat catre S.C.”Judeteana de Apa” S.A. Braila

No documents found


File Attachment Icon
130 dec.doc