Hotararea 131-2007 Aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Contractului-Cadru, in vederea finantarii proiectului “Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, o cale pentru dezvoltarea turismului brailean (reabilitarea cladirii de patrimoniu Piata Traian nr.2 - BR-II-s-A-02062)” prin Programul multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice, finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”

No documents found


File Attachment Icon
131 dec.doc