An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
22023.12.2015Numirea d-nei Damian Livia in functia de director executiv al ,Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, ca urmare a ,reorganizarii Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Braila
21923.12.2015Stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Judet Braila prin Consiliul Judetean Braila-aparat propriu, Centrul Militar Judetean Braila si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” Braila, privind consumul de carburanti si actiuni de protocol
21823.12.2015Aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila, cu blocurile de piatra utilizate in cadrul Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Braila 2015- editia I
21723.12.2015Aprobarea “Programului cadru al manifestarilor cultural artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2016”
21623.12.2015Numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila
21523.12.2015Aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.504/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean de Urgenta Braila corp D ( fost Spital de Obstetrica si Ginecologie Braila), pana la data de 29.12.2017
21423.12.2015Aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, pana la data de 29.03.2018
21323.12.2015Modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
21223.12.2015Modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului ,Judetean de Urgenta Braila
21123.12.2015Modificarea statului de functii al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila
21023.12.2015Completarea componentei nominale a Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului
20923.12.2015Rectificarea bugetului propriu al Judetului Braila pe anul 2015
20823.12.2015Modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 195/11.12.2015 privind aprobarea cheltuielilor care se vor efectua din bugetul propriu al Judetului Braila, cu ocazia Sarbatorilor de iarna pe anul 2015
20723.12.2015Aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor creditori, in urma stingerii dreptului de restituire neexercitat in perioada de prescriptie
20623.12.2015Atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ROBTEO TRANS S.R.L. Braila pe traseele : ,- Braila – Dedulesti, pentru beneficiarul SC SOLO TEXTIL SRL ,- Braila – Bertestii de Sus, pentru beneficiarul SC SOLO TEXTIL SRL,- Braila – Sutesti, pentru beneficiarul SC SOLO TEXTIL SRL
20523.12.2015Stabilirea tarifelor pentru serviciile contra cost prestate de Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila
20423.12.2015Stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2016
20323.12.2015Aprobarea tarifelor percepute in anul 2016 pentru ocuparea zonei drumurilor judetene si utilizarea acestora.
20223.12.2015Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
20123.12.2015Stabilirea tarifelor pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de prestarea de diverse servicii de catre Consiliul Judetean Braila pentru anul 2016
20023.12.2015Aprobarea tarifelor percepute in anul 2016 pentru eliberarea licenţelor de traseu, în vederea efectuării serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Braila
19923.12.2015Aprobarea pretului mediu al produselor agricole pentru anul fiscal 2016, in vederea stabilirii venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor, pentru evaluarea in lei a arendei exprimata in natura
19823.12.2015Stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatii apartinand Consiliului Judetean Braila pentru anul 2016
19723.12.2015Stabilirea tarifelor pentru inchirierea spatiilor aferente Salii Polivalente “Danubius” pe anul 2016
19623.12.2015Aprobarea tarifelor pentru serviciile specifice activitatii Camerei Agricole a Judetului Braila
19511.12.2015Aprobarea cheltuielilor care se vor efectua din bugetul propriu al judetului, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna pe anul 2015
19411.12.2015Modificarea componentei Comisiei de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap- Braila
19311.12.2015Acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pt premierea elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare (olimpiadele scolare -faza natioonala si internationala) in anul scolar 2014-2015
19227.11.2015rectificarea bugetului propriu al Judetului Braila pe anul 2015
19127.11.2015repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2015