An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
17823.12.2014Rectificarea bugetului propriu al Judetului Braila pe anul 2014
17723.12.2014Validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.307/19.12.2014 privind diminuarea bugetului propriu al judetului Braila si virarile de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare, in cadrul bugetului propriu al judetului Braila, pe anul 2014
17623.12.2014Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila si unitatile administrativ-teritoriale Gradistea si Salcia Tudor in vederea finantarii activitatilor de elaborare a Studiilor de fundamentare si a Planurilor urbanistice generale, in perioada decembrie 2014 – decembrie
17523.12.2014Modificarea statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu »Braila
17423.12.2014Modificarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie
17323.12.2014Exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, de catre d-na Cimpoae Simona
17223.12.2014Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Eco Dunarea” Braila cu caracter temporar, pana la incetarea masurilor obligatorii instituite prin Incheierea de sedinta din data de 09.10.2014 a Curtii de Apel Galati, Sectia Penala si pentru Cauze cu Minori.
17123.12.2014Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Dunarea” Braila, cu caracter temporar, pana la incetarea masurilor obligatorii instituite prin Incheierea de sedinta din data de 09.10.2014 a Curtii de Apel Galati, Sectia Penala si pentru Cauze cu Minori.
17023.12.2014Aprobarea “Programului-cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2015"
16923.12.2014Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 6 luni, a corpului de cladire C5, situat in municipiul Braila, Soseaua Ramnicu Sarat, nr. 82, proprietate publica a Judetului Braila, Primariei Municipiului Braila
16823.12.2014Aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatile Administrativ Teritoriale din judetul Braila, in vederea finantarii si realizarii in comun, a activitatii de deszapezire a drumurilor publice judetene in perioada 23.12.2014-31.03.2015
16723.12.2014Aprobarea tarifelor percepute in anul 2015 pentru eliberarea licenţelor de traseu, în vederea efectuării serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Braila
16623.12.2014Aprobarea tarifelor percepute in anul 2015 pentru ocuparea zonei drumurilor judetene si utilizarea acestora.
16523.12.2014Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
16423.12.2014Stabilirea tarifelor pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de prestarea de diverse servicii de catre Consiliul Judetean Braila pentru anul 2015
16308.01.2015Stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatii apartinand Consiliului Judetean Braila pentru anul 2015
16223.12.2014Stabilirea tarifelor pentru inchirierea spatiilor aferente Salii Polivalente “Danubius” pe anul 2015
16123.12.2014Aprobarea pretului mediu al produselor agricole pentru anul fiscal 2015, in vederea stabilirii venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor, pentru evaluarea in lei a arendei exprimata in natura
16023.12.2014Actualizarea “Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014 - 30.06.2019”
15923.12.2014Modificarea si completarea Anexei la Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale in judetul Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.153/20.12.2012
15823.12.2014Modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
15723.12.2014Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
15623.12.2014Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada determinata a unor spatii din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat in municipiul Braila judetul Braila, Piata Independentei nr.1, institutiilor publice si organizatiilor neguvernamentale
15523.12.2014Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor mijloace fixe
15423.12.2014Aprobarea contributiei anuale a Consiliului Judetean Braila la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei de Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anii 2013 si 2014
15323.12.2014Desemnarea unui vicepresedinte care va exercita atributiile conferite de lege Presedintelui Consiliului Judetean Braila
15223.12.2014Alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila
15123.12.2014Constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Mija Florin si declararea “vacant” a locului detinut
15011.12.2014Delegarea exercitarii atributiilor presedintelui Consiliului Judetean Braila catre domnul Nechita Ovidiu vicepresedintele Consiliului Judetean Braila
14911.12.2014Rectificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2014