An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
16227.12.2012modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.160/20.12.2012 privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru premierea elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare in anul scolar 2011/2012
16109.01.2012Numirea d-lui Ruse Mihai in functia publica de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judetului Braila
16009.01.2012Aordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru premierea elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare in anul scolar 2011-2012
15909.01.2012Mdificarea componentei Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare a suprafetei de 253 14 ha teren amplasat in perimetrul comunei Frecatei judetul Braila aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 140/23.11.2012
15809.01.2013Arobarea “Programului-cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2013"
15709.01.2012Arobarea achitarii contributiei anuale de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud – Est pentru Situatii de Urgenta
15609.01.2012Arobarea transmiterii unui lift-acces exterior etaj 1 corp C situat in Soseaua Buzaului nr.2 din proprietatea privata a Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Braila
15509.01.2012Arobarea propunerii de trecere a unui imobil situat in Parcul Natural ,Balta Mica a Brailei’’ (Insula Mica a Brailei) in suprafata de 14.728,7 ha din domeniul public al statului in domeniul public al judetului Braila
15409.01.2012Aprobarea propunerii de transmitere a imobilului “TABARA SCOLARA BLASOVA” din proprietatea publica a statului si administrarea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Braila in proprietatea publica a Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila
15309.01.2012Aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale,in judetul Braila.
15209.01.2012Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale,in judetul Braila
15109.01.2012Aprobarea “Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila,pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019”
15009.01.2012Aprobarea tarifelor percepute in anul 2013 pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Braila
14909.01.2012Aprobarea tarifelor percepute in anul 2013 pentru ocuparea zonei drumurilor judetene si utilizarea acestora
14809.01.2012Stabilirea tarifelor pentru inchirierea spatiilor aferente Salii Polivalente “Danubius” pe anul 2013
14709.01.2012Stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatii apartinand Consiliului Judetean Braila pentru anul 2013
14609.01.2012Stabilirea tarifelor pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de prestarea de diverse servicii de catre Consiliul Judetean Braila pentru anul 2013
14509.01.2012Aprobarea pretului mediu al produselor agricole pentru anul fiscal 2013,in vederea stabilirii venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor,pentru evaluarea in lei a arendei exprimata in natura
14409.01.2012Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
14309.01.2012Rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2012
14223.11.2012Aprobarea propunerii de trecere a imobilului Garaj auto calatori” situat in municipiul Braila Soseaua Ramnicu Sarat nr. 117 din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila
14123.11.2012Aprobarea modificarii valorii de inventar a drumului judetean DJ211A,aflat in domeniul public al Judetului Braila
14023.11.2012Aprobarea propunerii de concesionare pentru o perioada de 2 ani a terenului in suprafata de 253,14 ha,aflat in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila,amplasat in perimetrul comunei Frecatei,judetul Braila
13923.11.2012Aprobarea Protocolului de colaborare intre Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Braila si Consiliul Judetean Braila
13823.11.2012Aprobarea indemnizatiei de sedinta pentru presedintele si membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Braila
13723.11.2012Aprobarea inlocuirii reprezentantului Directiei de Sanatate Publica a Judetului Braila in Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului Braila
13623.11.2012Stabilirea componentei Echipei Intersectoriale Locale la nivelul judetului Braila
13523.11.2012Delegarea exercitarii cu caracter temporar a competentelor ce revin functiei publice de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judetului Braila d-nei Dan Draguta – sef serviciu Buget finante,contabilitate si venituri proprii
13423.11.2012Rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2012
13316.11.2012Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012,pentru achitarea arieratelor inregistrate in contabilitatea unitatilor administrativ teritoriale,fata de furnizorii de bunuri,servicii si lucrari