An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
111.01.2012Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pe anul 2012 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala
211.01.2012Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 2011
327.01.2012Aprobarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2012
427.01.2012Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2012
527.01.2012Stabilirea cuantumului total al cheltuielilor de functionare a centrelor de zi pentru protectia copilului din judetul Braila si a contributiei Consiliului Judetean Braila la finantarea acestor cheltuieli,pe anul 2012
627.01.2012Aprobarea tarifelor percepute in anul 2012 pentru ocuparea zonei drumurilor judetene si utilizarea acestora.
727.01.2012Numirea managerului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
827.01.2012Numirea managerului Institutiei Publice de Spectacole Orchestra Simfonica « Lyra » Braila
927.01.2012Numirea managerului la Muzeul Brailei
1027.01.2012Numirea managerului Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila
1127.01.2012Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor Braila
1227.01.2012Atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale,operatorului de transport S.C. GIMAP COM S.R.L pentru traseele :- Zavoaia – Insuratei – Viziru – Braila,Sutesti - Braila
1327.01.2012Atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale,operatorului de transport S.C. BRAICAR S.A. Braila,pentru traseele :,- Lic.Panait Cerna – S.C. SETCAR S.A. Braila ,-Autogara BRAICAR –Lanurile – S.C. SETCAR S.A. Braila
1427.01.2012Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 045 Braila – Muchea – Cotu Lung cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila pentru perioada 01.07.2008 - 30.04.2013 operatorului de transport SC CAVMARIO TRANS SRL conform rezultatului atribuirii electronice prin sistemul national (CNMSI-SAET) din data de 23.12.2011.
1527.01.2012Aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009 prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani,Spitalului Judetean de Urgenta Braila
1627.01.2012Aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.504/29.07.2009 prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani,Spitalului Judetean de Urgenta Braila corp D
1727.01.2012Aprobarea documentatiei faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judetean DJ 255A Cotu–Lung – DN 23,km 26+000 – km 30+000”
1827.01.2012Acordarea unui mandat special Presedintelui Consiliului Judetean Braila in calitate de reprezentant al Judetului Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila
1927.01.2012Acordarea unui mandat special Presedintelui Consiliului Judetean Braila in calitate de reprezentant al Judetului Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA ” Braila
2027.01.2012Aprobarea Protocolului de cooperare de interes public intre Consiliul Judetean Braila si Inspectoratul de Politie al Judetului Braila in vederea imbunatatirii climatului de ordine si securitate civica in anul 2012
2129.02.2012Constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier judetean al d-nei Pop Elena Gabriela si declararea “vacant” a locului detinut
2229.02.2012Validarea mandatului de consilier judetean al d-lui Haret Teodor din partea Partidului Conservator-Filiala Judeteana Braila
2329.02.2012Modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
2429.02.2012Aprobarea organigramei si a statului de functii ale Institutiei Publice de Spectacole Orchestra Simfonica « Lyra »
2529.02.2012Aprobarea contributiei Judetului Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2012
2629.01.2012Asocierea dintre Judetul Braila si S.C. Club Fotbal S.A. Braila
2729.02.2012Aprobarea Listei de dotari cu echipamente si bunuri pentru realizarea activitatilor specifice Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pe anul 2012
2829.02.2012Constituirea Comisiei judetene de baza melifera si stuparit pastoral pe anul 2012
2929.02.2012Aprobarea Strategiei judetene privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice judetul Braila 2012-2017 si a Planului de masuri si actiuni pentru implementarea acesteia
3029.02.2012Actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila care constituie informatii de interes public