An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
127.01.2010Utilizarea fondului de rulment constituit in afara bugetului propriu,la nivelul Consiliului Judetean Braila,in anul 2010
227.01.2010 Validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.290/30.12.2009 privind majorarea bugetului propriu al judetului Braila,pe anul 2009
327.01.2010 Infiintarea Camerei Agricole a Judetului Braila prin reorganizarea Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Braila
427.01.2010 Numirea pe perioada determinata a d-lui Zotoi Neculai in functia de conducere-director al Camerei Agricole a Judetului Braila pana la ocuparea prin concurs a postului
527.01.2010 Modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Braila prin transformarea unei functii publice de executie
627.01.2010 Incetarea raporturilor de munca ale d-nei Draghici Rodica din functia de conducere –director adjunct al Bibliotecii Judetene ”Panait Istrati” Braila
727.01.2010Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Braila
827.01.2010 Aprobarea incetarii dreptului de administrare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila pentru Corpul C2 si terenul aferent din imobilul situat in Braila,Sos.Buzaului nr.3 A,proprietate publica a judetului Braila,si preluarea acestora in administrarea Consiliului Judetean Braila
927.01.2010Aprobarea rectificarii datelor de identificare a cladirilor si terenului apartinand imobilului situat in Braila,Sos.Buzaului nr.3 A,aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
1027.01.2010HOTARAREA Nr. 10 din 27 ianuarie 2010 privind aprobarea incetarii dreptului de administrare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila pentru imobilul situat in Braila,Aleea Cresei nr.1,proprietate publica a judetului Braila si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Judetean Braila
1127.01.2010HOTARAREA Nr. 11 din 27 ianuarie 2010 privind constituirea Comisiei Judetene de baza melifera si stuparit pastoral pe anul 2010
1211.02.2010Privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 22% din impozitul pe venit pe anul 2010 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala
1326.02.2010 Aprobarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2010
1426.02.2010Stabilirea cuantumului total al cheltuielilor de functionare a centrelor de zi pentru protectia copilului din judetul Braila si a contributiei Consiliului Judetean Braila la finantarea acestor cheltuieli,pe anul 2010
1526.02.2010Modificarea organigramei,a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila
1626.02.2010Aprobarea Programului de restructurare al Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Braila
1726.02.2010Aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Braila
1826.02.2010Aprobarea modificarii datelor de identificare pentru imobilul situat in Braila,B-dul Independentei nr. 251,aflat in domeniul public al judetului Braila si in administrarea Spitalului de Obstetrica Ginecologie,cu valorile rezultate in urma reevaluarii activelor fixe
1926.02.2010Aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre Biblioteca Judeteana “Panait Istrati”Braila,a unor spatii din imobilul situat in municipiul Braila,Calea Calarasilor nr.52,pe o perioada de un an de zile
2026.02.2010Aprobarea modificarii datelor de identificare a imobilelor situate in Braila,Piata Poligon nr.4 si str. Belvedere nr.3 si transmiterii acestora in administrarea Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila
2126.02.2010Aprobarea preluarii partiale a spatiului situat in Piata Traian nr. 2 si schimbarea titularilor contractului de locatiune
2226.02.2010Aprobarea propunerii de prelungire prin act aditional a contractelor de concesiune pentru suprafetele de 1240,67 ha teren si 368,7 ha teren aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila,amplasat in perimetrul localitatii Vadeni,pana la data de 31.10.2010
2326.02.2010Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea „Reparare imobil din str. Buzaului nr. 3A si amenajarea lui pentru unitati institutionale ale Consiliului Judetean Braila”
2426.02.2010Aprobarea parteneriatului intre Consiliul Judetean Braila si Asociatia Idei Pentru Viitor in vederea implementarii proiectului “Fiecare copil merita o educatie completa”
2530.03.2010Modificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010
2630.03.2010Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli,pe anul 2010,pentru depozitul special destinat constructiilor de locuinte realizate in baza O.G. 19/1994
2730.03.2010Aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Regiunilor Europene de Granita (A.E.B.R) pentru anul 2010
2830.03.2010Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila 2010-2015
2930.03.2010Aprobarea proiectului “Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta,acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat,in Regiunea Sud – Est”,a cheltuielilor si a activitatilor legate de proiect ce revin Judetului Braila
3030.03.2010Aprobarea Devizului General revizuit si a contribuţiei locale,in vederea finantarii proiectului “Conservarea si promovarea culturii traditionale - O cale pentru dezvoltarea turismului brailean - Reabilitarea cladirii din Piata Traian nr. 2” prin Programul Operaţional Regional 2007-2013