An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
16222.12.2009Aprobarea Studiului de fezabilitate si Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “ Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Braila ( versiunea noiembrie 2009) pentru Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Braila – Sistem Regional
16115.12.2009Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatea Administrativ Teritoriala Unirea in vederea implementarii proiectului Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate,constituite in perimetrele de ameliorare T1 P1” si T46 P294/1” comuna Unirea judetul Braila suprafata – 66,23 ha” aprobat pentru finantare in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” si realizarea investitiei
16015.12.2009Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatea Administrativ Teritoriala Zavoaia in vederea implementarii proiectului Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate,constituite in perimetrul de ameliorare T99 P836/1 comuna Zavoaia,judetul Braila suprafata –25,60 ha” aprobat pentru finantare in cadrul ,Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” si realizarea investitiei
15915.12.2009Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatea Administrativ Teritoriala Maxineni in vederea implementarii proiectului Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate,constituite in perimetrele de ameliorare T52 P967” T52 P970/1” T62 P1021/1” T63 P1027/1” T12 P51” T12 P53” T198 P2091” T11 P49” comuna Maxineni judetul Braila suprafata – 87,09 ha” aprobat pentru finantare in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” si realizarea investitiei
15815.12.2009Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatea Administrativ Teritoriala Baraganul in vederea implementarii proiectului Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate,constituite in perimetrul de ameliorare T8 P50/1 comuna Baraganul,judetul Braila suprafata –19,05 ha” aprobat pentru finantare in cadrul ,Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” si realizarea investitiei
15715.12.2009Aprobarea asocierii judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu Unitatea Administrativ Teritoriala Surdila Gaiseanca in vederea implementarii proiectului Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate constituite in perimetre de ameliorare T 108 P439 P441 si T 109 P 487/5 comuna Surdila Gaiseanca judetul Braila” aprobat pentru finantare in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” si realizarea investitiei
15615.12.2009Aprobarea cooperarii si continutului Protocolului de cooperare intre Judetul Braila-Romania si Regiunea Campania-Italia
15515.12.2009Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit a indicatorilor tehnico-economici revizuiti a contributiei Consiliului Judetean Braila si a Acordului de Parteneriat in vederea finantarii proiectului “Includerea in circuitul turistic si balnear a Lacului Sarat Movila Miresii” prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.
15415.12.2009Aprobarea "Programului cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2010"
15315.12.2009Acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Braila in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila
15215.12.2009Aprobarea prelungirii contractului de asociere intre Judetul Braila si S.C. "Golf Trade” SRL Braila
15115.12.2009Stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila precum si nivelul contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora
15015.12.2009Aprobarea tarifelor percepute in anul 2010 pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale in judetul Braila
14915.12.2009Aprobarea tarifelor percepute in anul 2010 pentru utilizarea drumurilor judetene
14815.12.2009Rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2009
14730.11.2009Aprobarea achitarii contributiei de membru al Asociatiei de Cooperare Transfrontaliera “Euroregiunea Dunarea de Jos” pentru anul 2009
14630.11.2009Trecerea din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila in domeniul privat al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila a suprafetei de 6 ha teren amplasata in perimetrul comunei Vadeni si aprobarea concesionarii acesteia pentru o perioada de 35 de ani in vederea realizarii proiectului “Parc Tehnologic”
14530.11.2009Aprobarea includerii in inventarul domeniului public al judetului Braila a obiectivului de investitii “Sectia de boli infectioase si dermato-venerice” din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila str. Sos. Buzaului nr.2
14430.11.2009Validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila
14330.11.2009Stabilirea indemnizatiei membrilor Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Braila
14230.11.2009Aprobarea constributiei Consiliului Judetean Braila privind plata cotizatiei pe anul 2009 pentru Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania
14130.11.2009Completarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 78 din 29 iulie 2009 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Braila catre Operatorul – S.C. Compania de Utilitati publice “Dunarea “ Braila S.A.
14030.11.2009Completarea dispozitiilor Hotararii Consiliului Judetean nr.113/29.09.2009 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila“
13930.11.2009Aprobarea includerii in inventarul domeniului public al judetului Braila a imobilului situat in comuna Gradistea judetul Braila cu destinatia de CASA MUZEU “FANUS NEAGU”
13830.11.2009Darea in folosinta gratuita catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Medias judetul Sibiu a unei suprafete de teren de 625 mp din domeniul public al judetului Braila in scopul amplasarii unei statii de protectie catodica
13730.11.2009Aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila in vederea finantarii proiectului „Programul de Instruire si Certificare la standarde Europene a personalului din cadrul autoritatilor administratiei publice locale din judetul Braila” prin Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative” Domeniul major de interventie 1.3 ”Îmbunătătirea eficacitătii organizationale” Operatiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice ECDL limbi străine dezvoltarea de proiecte,licitarea şi managementul proiectelor etc.”
13630.11.2009Aprobarea cooperarii si a continutului Protocolului de colaborare intre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si Consiliul Judetean Braila
13530.11.2009Inlocuirea reprezentantului Directiei de munca si protectie sociala Braila in Comisia judeteana pentru protectia copilului Braila
13430.11.2009Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare al Centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Braila
13330.11.2009Aprobarea infiintarii Directiei Judetene de Servicii Publice Braila