An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
108.01.2008Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a procentului de 20 % din cota de 22% din impozitul pe venit pe anul 2008
208.01.2008Repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2008
328.01.2008Aprobarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2008
428.01.2008Utilizarea fondului de rulment constituit in afara bugetului propriu,la nivelul Consiliului Judetean Braila,in anul 2008
528.01.2008Stabilirea cuantumului total al cheltuielilor de functionare a centrelor de zi pentru protectia copilului din judetul Braila si a contributiei Consiliului Judetean Braila la finantarea acestor cheltuieli,pe anul 2008
628.01.2008Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008,pentru depozitul special constituit pentru constructii de locuinte realizate in baza Ordonantei Guvernului nr.19/1994
728.01.2008Constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al domnului Sculschi Alexandru si declararea “vacant” a locului detinut
828.01.2008Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila prin transformarea unor functii de executie
928.01.2008Modificarea statului de functii al Serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor Braila prin transformarea unei functii publice de executie
1028.01.2008Aprobarea concesionarii suprafetei de 250 mp parte din imobilul situat in Braila Soseaua Buzaului nr. 2 pentru realizarea obiectivului de ecologizare a mediului din spitale prin amplasarea unui converter pentru sterilizarea deseurilor spitalicesti solide in concordanta cu directivele C.E.E.
1128.01.2008Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea “Amenajare zone de repaus pe drumurile judetene DJ 212,DJ 203,DJ 202A,DJ 211C,DJ 203P,DJ 203R”
1228.01.2008Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea “Reabilitare pod beton pe DJ 211B km 8+100 peste canal de irigatii la Baraganu”
1328.01.2008Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea “Reabilitare pod beton pe DJ 211B km 5+900 peste canal de irigatii la Baraganu”
1428.01.2008Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea “Reabilitare pod beton pe DJ 221 km 22+440 peste canal de irigatii la Gemenele”
1528.01.2008Aprobarea documentatiei tehnico-economice,faza Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea 'Reabilitarea si reamenajarea cladirii din Soseaua Ramnicu Sarat nr. 80 in vederea amenajarii spatiilor de functionare a Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI) Braila'
1628.01.2008Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea “Amenajare spatii discoteca la Casa de Cultura pentru Tineret”
1728.01.2008Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public judetean de persoane in judetul Braila si a Regulamentului de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public judetean de persoane in judetul Braila
1828.02.2008Completarea componentei Consiliului Judetean Braila in urma validarii mandatului consilierului judetean Meirosu Marilena Emilia prin Sentinta nr. 110 din 25 februarie 2008 a Tribunalului Braila
1928.02.2008Modificarea componentei Comisiei de strategii,integrare,studii,prognoze economico-sociale si privatizare
2028.02.2008Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru depozitul special constituit constructiilor de locuinte realizate in baza O.G. 19/1994
2128.02.2008Aprobarea cofinantarii cu suma de 9000 de euro a proiectului “Retea judeteana de comunicatii pentru evidenta persoanelor si conectare la Reteaua de Comunicatii Integrate Voce-Date a M.I.R.A”
2228.02.2008Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico-economici revizuiti in vederea finantarii proiectului “ Turism si agrement in zona Lacului Sarat Movila Miresii” prin Programul multianual “ Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”
2328.02.2008Aprobarea numarului de posturi a organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
2428.02.2008Modificarea organigramei si a statului de functii ale Institutiei Publice de Spectacole Orchestra Simfonica « Lyra »
2528.02.2008Aprobarea infiintarii in structura Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Braila a unui serviciu de tip adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii in cadrul proiectului “Initiativa Copiii Strazii”,finantat de Guvernul Romaniei prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
2628.02.2008Modificarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene « Panait Istrati » Braila
2728.02.2008Eliberarea d-nei Draghici Rodica la cerere din functia de conducere de director al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila
2828.02.2008Numirea pe perioada determinata a d-lui Neagu Dragos in functia de conducere de director al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila
2928.02.2008Aprobarea modificarilor documentatiei de atribuire a contractului de concesionare a lucrarilor publice al carui obiect il va constitui terenul proprietate publica a judetului Braila si realizarea obiectivului investitional „Aeroportul International Dunarea de Jos” Braila,in extravilanul comunei Vadeni judetul Braila aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean nr.77/24.08.2007 si modificata prin Hotararea Consiliului Judetean nr.109/30.10.2007
3028.02.2008Modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.121/20.11.2007 privind aprobarea concesionarii lucrarilor publice al carei obiect il va constitui realizarea obiectivului investitional “Pod suspendat peste Dunare la kilometrul fluvial 165+800 intre judetele Braila si Tulcea”