An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
20012.12.2008Constatarea incetarii de drept a raporturilor de munca ale d-nei Puscaciu Maria din functia de conducere de director al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila si exercitarea cu caracter temporar a acestei functii pana la ocuparea prin concurs a postului
19912.12.2008Constatarea incetarii de drept a raporturilor de munca ale d-lui Teodorescu Nicu din functia de conducere de director al Institutiei Publice de Spectacole Orchestra Simfonica 'Lyra' si exercitarea cu caracter temporar a acestei functii,pana la ocuparea prin concurs a postului
19812.12.2008Constatarea incetarii de drept a raporturilor de munca ale d-lui Bunea George Romeo din functia de conducere de director al Scolii Populare de Arte si Meserii 'Vespasian Lungu' Braila si exercitarea cu caracter temporar a acestei functii,pana la ocuparea prin concurs a postului
19712.12.2008Constatarea incetarii de drept a raporturilor de munca ale d-lui Candea Ionel din functia de conducere de director al Muzeului Brailei si exercitarea cu caracter temporar a acestei functii,pana la ocuparea prin concurs a postului
19612.12.2008Aprobarea 'Programului cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2009
19512.12.2008Modificarea componentei Comisiei judetene pentru protectia copilului Braila
19412.12.2008Aprobarea Acordului de cooperare si parteneriat si a contributiei Consiliului Judetean Braila cu suma de 8.000 RON la implementarea proiectului 'Concurs national de ecoturism DANUBIUS editia a III-a 2009'
19312.12.2008Aprobarea preluarii patrimoniului Corpului Gardienilor Publici si repartizarea acestuia Consiliului Local Municipal Braila,ce a infiintat structura de Politie Comunitara
19212.12.2008Trecerea din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila,in domeniul privat al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila,a suprafetei de 61.610 mp teren,situata in vecinatatea lacului Blasova,comuna Frecatei si aprobarea concesionarii acesteia,in scopul realizarii 'Zonei de agrement Blasova'
19112.12.2008Aprobarea Regulamentului intern pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Consiliului Judetean Braila
19012.12.2008Aprobarea Statutului judetului Braila
18912.12.2008Aprobarea pretului mediu al produselor agricole,folosit pentru stabilirea platilor anticipate ale anului fiscal 2009,pentru arenda in natura
18812.12.2008Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009
18712.12.2008Rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2008
18627.11.2008Modificarea “Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila,pentru perioada 01.07.2008 - 30.06.2011”
18527.11.2008Aprobarea Studiilor de fundamentare care stau la baza elaborarii Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Braila (PATJ) avizate de catre Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului judetean Braila
18427.11.2008Aprobarea rectificarii datelor de identificare ale suprafetei de teren,ca urmare a masuratorilor cadastrale efectuate pentru imobilul situat in Municipiul Braila str.Ghioceilor nr. 8 aflat in domeniul public al judetului Braila si inscrierea rectificarii in inventarul domeniului public al judetului Braila
18327.11.2008Aprobarea” Acordului de cooperare si parteneriat” incheiat intre Consiliul Judetean Braila si Fundatia “EURO 21” si transmiterea in folosinta gratuita Fundatiei “EURO 21” a spatiilor de la etajul 1 situate in incinta imobilului din Braila Soseaua Ramnicu Sarat nr. 82 proprietate publica a judetului Braila pentru o perioada de 1 an
18227.11.2008Aprobarea vanzarii prin licitatie cu strigare a pachetului de 220.000 parti sociale reprezentand 100% din capitalul social a S.C. “Protectia Plantelor” S.R.L. Braila
18127.11.2008Aprobarea preluarii Contractului de concesiune nr. 328/01.03.2006,incheiat intre Consiliul Local al comunei Sutesti si S.C. Peter Anghel Company S.R.L. Focsani pentru imobilul “Cazarma nr. 3450 – partial RFI -NORD” proprietate publica a judetului Braila
18027.11.2008Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila a unui numar de 582 arbori situati pe aliniamentul drumurilor judetene DJ 211A (km 14+460- km 21+630) si DJ 212(km 38+000- km 59+530) in vederea taierii si valorificarii acestora
17927.11.2008Aprobarea inchirierii imobilului (teren+constructie) situat in Sos. Buzaului nr. 15A pentru o perioada de 20 ani in vederea infiintarii unui «Centru de Imagistica – Diagnostic si activitati conexe»
17827.11.2008Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2009 pentru Serviciul Public Comunitar Judetean pentru Evidenta Persoanelor Braila
17727.11.2008Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
17627.11.2008Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie,a indicatorilor tehnico-economici revizuiti si a contributiei Consiliului Judetean Braila in vederea finantarii proiectului “O poarta spre patrimoniul cultural brailean (reabilitarea cladirii din str. Ana Aslan nr. 27-29 BR-II-s-A-02062)” prin Programul Operational Regional 2007-2013
17527.11.2008Aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila in vederea finantarii proiectului “Implementarea unui Sistem Informatic de Relationare Comunitara (SIRC) la nivelul Consiliului Judetean Braila pentru eficientizarea managementului documentelor a fluxurilor de lucru si a comunicarii cu cetatenii institutiile si mediul de afaceri” prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii economice”
17427.11.2008Aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila in vederea finantarii proiectului “Programul de Instruire si Certificare la standarde Europene a functionarilor publici din cadrul Consiliului Judetean Braila” prin Programul Operational “Dezvoltarea Capacitatii Administrative” Domeniul major de interventie 1.3 “Imbunatatirea eficacitatii organizationale”,Operatiunea “Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne”
17327.11.2008Aprobarea asocierii dintre Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si Asociatia “Iubitorii Sportului Brailean” in vederea finantarii activitatii sportive dedicate elevilor de liceu cu ocazia Zilelor Brailei
17227.11.2008Actualizarea tarifelor percepute in anul 2009 pentru eliberarea licentei de traseu în vederea efectuarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale în judetul Braila
17127.11.2008Actualizarea tarifelor percepute in anul 2009 pentru utilizarea drumurilor judetene