An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
13618.12.2007Stabilirea functiilor publice din cadrul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Braila si aprobarea organigramei si a statului de functii ale acesteia
13518.12.2007Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre UAT Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si UAT Comuna Movila Miresii prin Consiliul Local Movila Miresii in vederea finantarii proiectului “Turism si agrement in zona Lacului Sarat Movila Miresii” prin Programul multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice,finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”
13418.12.2007Aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a Contractului-Cadru,in vederea finantarii proiectului “Turism si agrement in zona Lacului Sarat Movila Miresii” prin Programul multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice,finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”
13318.12.2007Aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a Contractului-Cadru,in vederea finantarii proiectului “Biblioteca Judeteana Panait Istrati BR-II-m-B-02120 – un pol de dezvoltare a turismului cultural in Judetul Braila” prin Programul multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice,finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”
13218.12.2007Aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a Contractului-Cadru,in vederea finantarii proiectului “O poarta spre patrimoniul cultural brailean – Reabilitarea cladirii din str. Ana Aslan nr. 27-29 BR-II-s-A-02062-Infiintarea reprezentantei zonei turistice Braila” prin Programul multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice,finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”
13118.12.2007Aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a Contractului-Cadru,in vederea finantarii proiectului “Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale,o cale pentru dezvoltarea turismului brailean (reabilitarea cladirii de patrimoniu Piata Traian nr.2 - BR-II-s-A-02062)” prin Programul multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice,finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013”
13018.12.2007Aprobarea evaluarii si reevaluarii mijloacelor fixe componente ale”Sistemului zonal de alimentare cu apa Gropeni – Ianca – Movila Miresii” trecerii unor mijloace fixe din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila,in vederea scoaterii din functiune si actualizarii patrimoniului public concesionat catre S.C.”Judeteana de Apa” S.A. Braila
12918.12.2007Aprobarea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul,public si privat al judetului Braila,cu valorile terenurilor determinate ,prin “Raport de evaluare tehnico-imobiliara”
12818.12.2007Aprobarea propunerii de trecere a imobilelor «Stadion de atletism» si «Teren de rugby»,situate in municipiul Braila,Parcul Kiseleff,din domeniul public al statului si administrarea Agentiei Nationale pentru Sport,prin Clubul Sportiv Municipal Braila si Directia pentru Sport a judetului Braila,in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila
12718.12.2007Aprobarea propunerii de concesionare prin licitatie pentru o perioada de 20 ani a suprafetei de 10 ha teren aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila,amplasat pe teritoriul comunei Vadeni,judetul Braila
12618.12.2007Aprobarea tarifelor pentru utilizarea drumurilor judetene pe anul 2008
12518.12.2007Aprobarea pretului mediu al produselor agricole,folosit pentru stabilirea platilor anticipate ale anului fiscal 2008,pentru arenda in natura
12429.11.2007Rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2007
12329.11.2007Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor reprezentand influentele cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala,pe anul 2007
12220.11.2007Aprobarea “Programului cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2008”
12120.11.2007Aprobarea concesionarii lucrarilor publice al carei obiect il va constitui realizarea obiectivului investitional „Pod suspendat peste Dunare la kilometrul fluvial 165+800 intre judetele Braila si Tulcea”,a procedurii si a documentatiei elaborate in vederea atribuirii contractului de concesiune
12020.11.2007Aprobarea Protocolului de colaborare intre judetul Braila,judetul Tulcea si Ministerul Transporturilor,in vederea realizarii obiectivului de investitii “Constructia podului suspendat peste Dunare in zona Braila” si revocarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 103/2007
11920.11.2007Aprobarea documentatiei tehnico-economice,faza Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea “Adaptare cladiri civile si monumente istorice la exigentele persoanelor cu handicap” la imobilele din patrimoniul judetului Braila
11820.11.2007Aprobarea documentatiei tehnico-economice,faza Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea “Reabilitare fatada cladire Casa de Cultura pentru Tineret Braila”
11720.11.2007Aprobarea baremelor de dotare cu echipament si cazarmament,normativelor valorice de cheltuieli pentru cazarmament,echipament pentru dotare initiala si inlocuire,transport,jucarii,materiale igienico-sanitare,rechizite si materiale cultural-sportive pentru copiii si tinerii ocrotiti de Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului,mamele protejate in centre maternale,precum si pentru copiii asupra carora s-a dispus o masura de protectie speciala la asistentii maternali profesionisti,si a sumelor de bani pentru nevoi personale
11620.11.2007Validarea Dispozitiei presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 327/02.11.2007 privind modificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2007
11520.11.2007Validarea Dispozitiei presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 279/01.10.2007 referitoare la modificarea si completarea “Listei studiilor de fezabilitate si proiectelor tehnice finantate din fondul de rulment in anul 2007”,precum si modificarea,completarea si majorarea cu suma de 440 mii lei din fondul de rulment constituit in afara bugetului propriu,la nivelul Consiliului Judetean Braila pe anul 2007 a “Listei studiilor de fundamentare,proiectelor si investitiilor finantate in anul 2007,in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului”
11430.10.2007Aprobarea “Programului pentru pregatirea drumurilor judetene si comunale pe perioada de iarna 2007 – 2008”
11330.10.2007Aprobarea rectificarii datelor de identificare ale suprafetelor de teren pentru imobilul situat in municipiul Braila,Soseaua Rm.Sarat nr. 80 din domeniul public al judetului Braila si inscrierea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Braila,ca urmare a masuratorilor cadastrale efectuate.
11230.10.2007Aprobarea asocierii Consiliului Judetean Braila si Consiliului Judetean Tulcea in vederea atribuirii contractului de concesiune de lucrari publice “Constructia podului suspendat peste Dunare in zona Braila”
11130.10.2007Aprobarea asocierii Consiliului Judetean Braila cu Consiliul Judetean Buzau,Consiliul Judetean Constanta,Consiliul Judetean Galati,Consiliul Judetean Tulcea si Consiliul Judetean Vrancea pentru infiintarea structurii aplicante in cadrul Programului Operational Regional – Axa Prioritara 3 – Domeniul de interventie 3.3.: “Asociatia intercomunitara pentru interventii in caz de situatii de urgenta in Regiunea Sud – Est”
11030.10.2007Aprobarea infiintarii S.C.”PROTECTIA PLANTELOR”S.R.L Braila,cu unic asociat Judetul Braila
10930.10.2007Avizarea structurii organizatorice a Spitalului judetean de urgenta Braila
10830.10.2007Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit si cofinantarii in cadrul proiectului “Centrul regional de marketing pentru unitati de productie CRM-UP”
10730.10.2007Modificarea si completarea Anexei nr.19 (Lista proiectelor cu cofinantare de la bugetul local pe anul 2007) si Anexei nr. 20 (Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007) la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.3/2007 privind aprobarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2007