An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
13112.12.2006Aprobarea cumpararii imobilului situat in municipiul Braila,Sstr. Ana Aslan nr. 29(fost 19)
13012.12.2006Aprobarea implementarii si majorarii cofinantarii proiectului “Reabilitarea Centrului Istoric al municipiului Braila”,Iin cadrul Programului PHARE 2004-Proiecte mari de infrastructura regionala
12912.12.2006Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Casei de asigurari de sanatate a judetului Braila
12812.12.2006Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul etic al Spitalului judetean de urgenta Braila
12712.12.2006Aprobarea pretului mediu al produselor agricole,Frea platilor anticipate ale anului fiscal 2007,Ppentru arenda in natura
12612.12.2006Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
12512.12.2006Privind:aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2007
12429.11.2006Aprobarea rectificarii bugetului propriu al Consiliului Judetean Braila pe anul 2006
12329.11.2006APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2006
12215.11.2006Completarea art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 45/27.04.2006 de aprobare a propunerii de trecere a imobilului “Sala polivalenta”,Ssituat in municipiul Braila,PParcul Kiseleff,Ddin domeniul public al statului si din administrarea Directiei pentru sport a judetului Braila,Iin domeniul public al judetului Braila si in administrarea Consiliului Judetean Braila
12115.11.2006Aprobarea cofinantarii proiectului “Informare,EEficienta,IIntegrare”,Iamului de micro – proiecte – Fondul Europa
12015.11.2006“Programului pentru pregatirea drumurilor judetene si comunale pe perioada de iarna 2006 - 2007
11915.11.2006Aprobarea “Programului cadru al manifestarilor cultural - artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2007
11815.11.2006Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul etic al Spitalului de obstetrica-ginecologie Braila
11715.11.2006Completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila cu 7 imobile realizate pentru serviciile comunitare destinate protectiei copilului si transmiterea acestora in administrarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Braila
11630.10.2006Revocarea doamnei Vasiliu Anca si desemnarea altui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C.”Judeteana de apa”SA Braila
11530.10.2006Abrogarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 76/2002 privind constituirea Comisiei judetene antisaracie si promovarea incluziunii sociale,Pprecum si a Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 74/2006
11430.10.2006Aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Aerodrom militar(Cazarma 906 Ianca) – partial”,Ddin domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale ,Iin domeniul public al judetului Braila si in administrarea Consiliului Judetean Braila
11330.10.2006Modificarea organigramei si a statului de functii ale Scolii populare de arte si meserii “Vespasian Lungu” Braila
11230.10.2006Aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic al Scolii de arte si meserii Braila si Scolii speciale Braila
11130.10.2006Avizarea structurii organizatorice a Spitalului de obstetrica – ginecologie Braila
11030.10.2006Avizarea structurii organizatorice a Spitalului de pneumoftiziologie Braila
10930.10.2006Avizarea structurii organizatorice a Spitalului judetean de urgenta Braila
10830.10.2006Validarea Dispozitiei presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 291/11.10.2006 referitoare la modificarea repartizarii fondului de echilibrare pe unitati administrativ-teritoriale,Ppe anul 2006
10730.10.2006Validarea Dispozitiilor presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 278/.2006 si nr. 290/2006 referitoare la modificarea bugetului,Ppropriu al Consiliului Judetean Braila pe anul 2006
10630.10.2006Modificarea componentei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Braila
10528.09.2006Aprobarea concesionarii spatiului cu destinatia de cabinet de tehnica dentara amplasat in incinta imobilului in care functioneaza Spitalul judetean de urgenta Braila,Ssituat in municipiul Braila,SSoseaua Buzaului nr.2,Ccatre Necula Niculina si Adam Aurel
10428.09.2006Aprobarea cotizatiei anuale pentru participarea Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al Asociatiei Europene a Regiunilor Frontaliere (A.E.B.R.) si achitarea cotizatiei aferente anului 2006
10328.09.2006Desemnarea reprezentantului asiguratilor din judetul Braila in Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
10228.09.2006Numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul consultativ al Spitalului de obstetrica si ginecologie Braila