An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
5731.05.2005Constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier judetean al d-lui Suraianu Vasile si declararea “vacant” a locului detinut
5831.05.2005Validarea mandatului de consilier judetean al d-lui Mario Spiridon Da’Ros,din partea Partidului Democrat – Organizatia Judeteana Braila
5931.05.2005Modificarea componentei Comisiei pentru administratie publica locala,juridica,relatii publice,integrare si relatii internationale
6031.05.2005Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Braila
6131.05.2005Aprobarea transferului Centrelor de zi Faurei,Insuratei,Baraganul,Maxineni si Movila Miresii din administrarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Braila aflata in subordinea Consiliului Judetean Braila,catre,consiliile locale pe teritoriul carora functioneaza
6231.05.2005Modificarea organigramei,numarului de personal si a statului de functii ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Braila
6331.05.2005Aprobarea majorarii cotei parti ce revine Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Braila din chiria incasata pentru inchirierea terenului situat in Braila,str. Ghioceilor nr. 8
6431.05.2005Modificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Braila,pe anul 2005
6531.05.2005Modificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului la nivelul judetului Braila,pe anul 2005
6631.05.2005Modificarea bugetului judetului Braila si a bugetului propriu al Consiliului Judetean Braila,prin retragerea sumelor defalcate din TVA,aferente Centrului judetean si centrelor locale de consultanta agricola din judetul Braila,pe anul 2005
6731.05.2005Aprobarea majorarii capitalului social al S.C.”Judeteana de a”S.A.Braila,prin aport in numerar din bugetul propriu al Consiliului Judetean Braila,pe anul 2005
6831.05.2005Reactualizarea de taxe si tarife pe tipuri de servicii prestate,de compartimentele de specialitate ale Institutiei Arhitectului-sef
6931.05.2005Stabilirea tarifelor de inchiriere cu ora pentru spatiile situate in sediul Casei de cultura pentru tineret Braila
7031.05.2005Preluarea pentru anul agricol 2005 a contractului de concesiune nr.87/2000 incheiat intre Agentia Domeniilor Statului si S.C.”Cerealcom”S.A.Braila pentru suprafata de 1634,74 ha teren apartinand domeniului public al judetului,Braila
7131.05.2005Completarea Regulamentului de organizare si functionare a,Centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii,traditionale Braila aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 36/2005
7231.05.2005Modificarea componentei Comisiei judetene pentru protectia,copilului Braila
7331.05.2005actualizarea componentei Comisiei judetene pentru finantarea invatamantului preuniversitar Braila
7431.05.2005Desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in,Adunarea Generala a Actionarilor,Consiliul de Administratie,si in Comisia de cenzori la S.C.”Drumuri si poduri”SA Braila
7531.05.2005Aprobarea modelului legitimatiei pentru consilierii judeteni si,a modelului semnului distinctiv al calitatii de consilier judetean
7631.05.2005Modificarea componentei Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Braila,stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii acesteia si a cuantumului lunar brut
7706.06.2005PROPUNEREA DE INCADRARE ,PRIN HOTARARE DE GUVERN,IN CATEGORIA FUNCTIONALA A DRUMURILOR NATIONALE,A SECTORULUI DE DRUM JUDETEAN D.J.221,KM.42+550 – KM.53+490 (SUTESTI-IANCA)
8526.07.2005Rectificarea bugetului judetului Braila pe anul 2005
8626.07.2005Rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Braila si a bugetelor institutiilor subordonate pe anul 2005
8726.07.2005Utilizarea fondului de rezerva bugetara constituit in bugetul propriu al Consiliului Judetean Braila pe anul 2005
8826.07.2005Privind concesionarea prin licitatie publica deschisa pe o perioada de 10(zece) ani a Lacului BLASOVA din Insula Mare a Brailei,in suprafata de 375 ha luciu de apa,aflat in domeniului public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila
8926.07.2005Concesionarea prin licitatie publica deschisa pe o perioada de 10(zece) ani a Lacului ZATON din Insula Mare a Brailei,in suprafata de 96,52 ha luciu de apa,aflat in domeniului public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila
9026.07.2005Aprobarea componentei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitatie publica a lacului BLASOVA si a lacului ZATON,amplasate in Insula Mare a Brailei
9126.07.2005Aprobarea pretului apei potabile furnizata de S.C.”Judeteana de apa”.SA. Braila
9226.07.2005Desemnarea unui consilier judetean ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila
9326.07.2005Validarea unui consilier judetean ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila