Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

      CONSILIUL JUDETEAN BRAILA   

                                                                                                            PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 noiembrie 2021, ora 10.00, Sala 404 a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Vaduva Dumitru  și declararea “vacant” a locului deținut - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 307 / 21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului Maternal „Alexandra”, organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare pentru anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.57/16.04.2021 privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile pentru anul fiscal 2022 la nivelul judetului Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare actualizata a obiectivului de investitii “Reabilitare DC 59, DJ 212 A – Blasova, km 0+000-km 11+000” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general, conform aplicarii prevederilor din Ordonanta Guvernului nr.15/2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor active fixe - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care apartin domeniului public si privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a  Programului de Investitii Publice pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe primele 9 luni ale anului 2021
 4. Alte probleme