Domenii de utilizare a Sistemului Informatic Geografic

Dezvoltarea urbanistica a localitatiilor

 • Proiecte de extindere si reabilitare a infrastructurii edilitare
 • Acordarea si gestionarea autorizatiilor de construire si a certificatelor de urbanism
 • Administrarea economica, tehnica si juridica a obiectivelor aflate in patrimoniul primariilor si al prefecturilor: terenuri, cladiri, parcuri, spatii verzi, retele edilitare, paduri, etc

Mentinerea evidentei cadastrale urbanistice

 • Clasificarea zonelor de teren urban
 • Managementul terenurilor exploatabile si a lucrarilor de amenajare/exploatare
 • Administrarea padurilor, parcurilor si a spatiilor verzi
 • Evaluarea, monitorizarea riscurilor ecologice, climatice si hidrologice
 • Managementul situatiilor de criza
 • Studiul disfunctionalitatilor din transportul urban
 • Aparare civila
 • Harti informative de ghidare turistica
 • Planificarea si organizarea colectarii si depozitarii deseurilor
 • Monitorizarea anumitor obiective cu valoarea speciala