Descriere Sistem Informatic Geografic

            Sistemele Informaţionale Geografice (Geographical Information System - GIS) reprezintă o tehnică de lucru tot mai utilizată în lumea contemporană, atât în domeniul cercetărilor teoretice, cât şi în foarte multe activităţi practice. GIS-ul este de fapt un sistem care are mai multe componente de tip informaţional raportate la coordonate geografice.

Introducerea, stocarea, manipularea şi analiza componentelor se face cu ajutorul calculatorului; rezultatul constă în primul rând în vizualizarea unor informaţii complexe referenţiate spaţial faţă de coordonatele geografice reale, iar în al doilea rând în posibilitatea efectuării unor analize şi corelaţii de mare complexitate, imposibil de realizat eficient cu tehnicile clasice. Tehnicile GIS permit combinarea de informaţii de diferite tipuri (cifre, imagini, hărţi etc), componente hardware şi software, toate aflate sub directa coordonare şi determinare a componentei umane.

Stocarea datelor în format analogic (pe suport hârtie) nu mai poate satisface pretenţiile actuale ale administraţiei publice. Integrarea pe suport digital cartografic unitar, la nivel judeţean, a tuturor datelor legate de domeniul administrativ-teritorial, precum şi a ultimelor modificări apărute, este o cerinţă necesară pentru anii următori.

Aplicaţiile GIS realizează crearea bazelor de date, grafice şi textuale, cu informaţii referitoare la inventarierea terenurilor din intravilanul sau extravilanul localităţilor, reprezentarea de hărţi tematice, accesarea rapidă a informaţiilor legate de bunurile imobile şi proprietari, gestionarea reţelelor de utilităţi publice cât a infrastructurii şi altele. Cea mai importantă caracteristică a tehnologiei GIS o reprezintă integrarea datelor de tip vectorial cu datele de tip descriptiv asociate obiectului grafic, astfel încât elementelor grafice - unitatea teritoriala de referinţa (UTR), tarla, parcelă, construcţie, tronson reţea, tronson stradă (drum), zone specifice - li se pot ataşa atribute textuale: suprafaţă, procentul de ocupare teren, coeficientul de utilizare teren, regimul juridic, regimul economic, regimul tehnic al imobilelor sau regulamentul de urbanism aferent.