Harta site


 • Consiliul Judetean Braila
 • Consiliul Judetean
 • Despre institutie
 • Conducere, program de audienţe
 • Componenţa Consiliului Judeţean
 • Consilieri Judeţeni
 • Funcţionari publici (aparat propriu)
 • Personal contractual
 • Organigrama
 • Regulamente de organizare
 • Regulament organizare institutie
 • Regulament organizare si functionare aparat propriu
 • Activitatea Consiliului Judeţean
 • Hotărâri ale Consiliului Judeţean Brăila
 • Hotarari ale CJB pe anul 2005
 • Hotarari ale CJB pe anul 2006
 • Hotarari ale CJB pe anul 2007
 • Hotarari ale CJB pe anul 2008
 • Hotarari ale CJB pe anul 2009
 • Hotarari ale CJB pe anul 2010
 • Hotarari ale CJB pe anul 2011
 • Hotarari ale CJB pe anul 2012
 • Hotarari ale CJB pe anul 2013
 • Hotarari ale CJB pe anul 2014
 • Hotarari ale CJB pe anul 2015
 • Hotarari ale CJB pe anul 2016
 • Hotarari ale CJB pe anul 2017
 • Hotarari ale CJB pe anul 2018
 • Rapoarte de activitate
 • Raport activitate conducere
 • Arhiva Raport activitate conducere (2005-2015)
 • Raport activitate conducere 2016-2017
 • Raport activitate consilieri judeţeni
 • Raport de activitate consilieri judeteni 2008
 • Raport de activitate consilieri judeteni 2009
 • Raport de activitate consilieri judeteni 2010
 • Raport de activitate consilieri judeteni 2011
 • Raport de activitate consilieri judeteni 2012-2013
 • Raport de activitate consilieri judeteni 2013-2014
 • Raport de activitate consilieri judeteni 2014-2015
 • Raport de activitate consilieri judeteni 2016-2017
 • Rapoarte de activitate consilieri judeteni 2018
 • Raport activitate comisii
 • Rapoarte activitate comisii 2009
 • Rapoarte de activitate comisii 2010
 • Rapoarte de activitate comisii 2011
 • Raport de activitate comisii 2012-2013
 • Raport de activitate comisii 2013-2014
 • Rapoarte de activitate comisii 2014-2015
 • Raport activitate comisii 2016
 • Raport activitate 2016
 • Rapoarte de activitate Comisii de specialitate 2018
 • Rapoarte de audit intern
 • Rapoarte de audit 2014
 • Rapoarte de audit 2015
 • Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor
 • Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean
 • Dispozitii ale Presedintelui CJ Braila in perioada 2006-2009
 • Dispozitii ale Presedintelui CJ Braila pe anul 2010
 • Dispozitii ale Presedintelui CJ Braila pe anul 2011
 • Dispozitii ale Presedintelui CJ Braila pe anul 2012
 • Dispozitii ale Presedintelui CJ Braila pe anul 2013
 • Dispozitii ale Presedintelui CJ Braila pe anul 2014
 • Dispozitii ale presedintelui CJ Braila pe anul 2015
 • Dispozitii ale presedintelui CJ Braila pe anul 2016
 • Dispozitii ale presedintelui CJ Braila pe anul 2017
 • Dispozitii ale Presedintelui CJ Braila pe anul 2018
 • Procese verbale ale sedintelor Consiliului Judetean
 • Procese verbale ale sedintelor Consiliului Judetean 2016
 • Procese verbale ale sedintelor Consiliului Judetean 2017
 • Procese verbale ale sedintelor Consiliului Judetean 2018
 • Transparenta decizionala
 • Rapoarte de evaluare -Legea nr.52/2003
 • LEGEA NR.52/2003
 • Proiecte de hotarari
 • PROIECTE DE HOTARARI EMISE IN ANUL 2012
 • PROIECTE DE HOTARARI EMISE IN ANUL 2013
 • PROIECTE DE HOTARARI EMISE IN ANUL 2014
 • PROIECTE DE HOTARARI EMISE IN 2015
 • PROIECTE DE HOTARARI EMISE IN 2016
 • PROIECTE DE HOTARARE EMISE IN 2017
 • PROIECTE DE HOTARARE EMISE IN 2018
 • Anunturi de intentie, anunturi/invitatii de participare si anunturi de atribuire
 • Anul 2017
 • Anul 2018
 • Contracte de achizitie publica, de lucrari publice si de concesiune servicii
 • Anul 2017
 • Anul 2018
 • Lista in baza art 33 din Legea 153 din 2018
 • Situatie conform art.33 din Legea nr.153-2017
 • Contracte, anunturi si acorduri - Institutii aflate sub autoritatea Consiliului Judetean
 • 2018
 • Informatii de interes public
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public
 • Legea 544 din 2001
 • Rapoarte de evaluare-Legea nr.544/2001
 • Formulare
 • Lista cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila care constituie informatii de interes public
 • Buletin informativ
 • Legislatie
 • Prevederi legislative Legea 544/2001
 • Prevederi legislative O.G. 27/2002
 • Impozite si taxe locale
 • Declaraţii de avere
 • Consilieri judeteni
 • ARHIVA
 • Declaratii de avere 2004-2008
 • Declaratii de avere la sfarsit de mandat 2004-2008
 • Declaratii de avere 2008-2012 (literele A-L)
 • Declaratii de avere 2008-2012 (literele M-Z)
 • Declaratii de avere 2012-2016
 • Declaratii de avere 2012
 • Declaratii de avere 2013
 • Declaratii de avere 2014
 • Declaratii de avere 2015
 • Declaratii de avere 2016
 • Declaratii de avere 2016-2020
 • DECLARATII AVERE CONSILIERI JUDETENI INCEPUT DE MANDAT
 • DECLARATII DE AVERE ALE CONSILIERILOR JUDETENI 2017
 • DECLARATII DE AVERE ALE CONSILIERILOR JUDETENI 2018
 • Functionari publici
 • Declaratii de avere ale functionarilor publici - 2015
 • Declaratii de avere ale functionarilor publici - 2016
 • Declaratii de avere ale functionarilor publici - 2017
 • Declaratii de avere ale functionarilor publici -2018
 • Arhiva
 • Declaratii avere ale functionarilor publici 2007
 • Declaratii avere ale functionarilor publici 2009
 • Declaratii avere ale functionarilor publici - 2010
 • Declaratii avere ale functionarilor publici - aprilie 2010)
 • Declaratii de avere ale functionarilor publici - octombrie 2010
 • Declaratii de avere ale functionarilor publici - 2011
 • Declaratii de avere ale functionarilor publici - 2012
 • Declaratii de avere ale functionarilor publici -2013
 • Declaratii de avere ale functionarilor publici -2014
 • Declaraţii de interese
 • Consilieri Judeteni
 • ARHIVA
 • Declaratii de interese 2004-2008
 • Declaratii de interese 2008-2012
 • Decraratii de interese 2012-2016
 • Decraratii de interese 2012
 • Decraratii de interese 2013
 • Declaratii de interese 2014
 • Declaratii de interese 2015
 • Declaratii de interese 2016
 • DECLARATII DE INTERESE 2016-2020
 • DECLARATII DE INTERESE CONSILIERI JUDETENI INCEPUT DE MANDAT
 • DECLARATII DE INTERESE ALE CONSILIERILOR JUDETENI 2017
 • DECLARATII DE INTERESE ALE CONSILIERILOR JUDETENI 2018
 • Functionari publici
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici - 2015
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici 2016
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici 2017
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici - 2018
 • Arhiva
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici - 2007
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici pentru anul 2008
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici - 2008
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici - 2009
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici - aprilie 2010
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici octombrie 2010
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici -2012
 • Declaratii de inetrese ale functionarilor publici - 2013
 • Declaratii de interese ale functionarilor publici -2014
 • BUGETUL JUDETULUI
 • Bugetul Judeţului 2004 - 2011
 • Bugetul judetului pentru anul 2012
 • BUGET 2013
 • BUGET 2014
 • BUGET 2015
 • BUGET 2016
 • BUGET 2017
 • BUGET 2018
 • INDICATORI PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL
 • Anul 2018
 • Situatii financiare
 • Situatii financiare la 31.12.2010
 • Situatii financiare la 31.03.2011
 • Situatii financiare la 30.06.2011
 • Situatii financiare la 30.09.2011
 • Situatii financiare la 31.12.2011
 • Situatii financiare la 31.03.2012
 • Situatii financiare la 30.06.2012
 • Situatii financiare la 30.09.2012
 • Situatii financiare la 31.12.2012
 • Situatii financiare la 31.03.2013
 • Situatii financiare la 30.06.2013
 • Situatii financiare la 30.09.2013
 • Situatii financiare la 31.12.2013
 • Situatii financiare la 31.03.2014
 • Situatii financiare la 30.06.2014
 • Situatii financiare la 30.09.2014
 • Situatii financiare la 31.12.2014
 • Situatii financiare la 31.03.2015
 • Situatii financiare la 30.06.2015
 • Situatii financiare la 30.09.2015
 • Situatii financiare la 31.12.2015
 • Situatii financiare la 31.03.2016
 • Situatii financiare la 30.06.2016
 • Situatii financiare la 30.09.2016
 • Situatii financiare la 31.12.2016
 • Anexe 31.12.2016
 • Situatii financiare la 31.03.2017
 • Situatii financiare la 30.06.2017
 • Situatii financiare la 30.09.2017
 • Anexe 30.09.2017
 • Situatii financiare la 31.12.2017
 • Anexe 31.12.2017
 • Situatii financiare la 31.03.2018
 • Anexe 31.03.2018
 • Situatii financiare la 30.06.2018
 • Anexe 30.06.2018
 • ACHIZITII PUBLICE
 • Contract servicii intretinere curenta iarna 2016-2017 a drumurilor judetene
 • Acord cadru - servicii de intretinere pe timp de iarna a drumurilor judetene 2017-2019
 • Contract subsecvent - servicii de intretinere pe timp de iarna a drumurilor judetene 2017-2018
 • Patrimoniu public şi privat
 • Evidenta imobilelor solicitate pentru dreptul la preemtiune
 • CONCESIONARE
 • Arhiva Concesionare
 • Clarificari referitoare la licitatia privind concesionarea terenului in suprafata de 506,17 ha(lot 1), perimetru comunei Vadeni
 • Anunt licitatie publica de concesionare teren 599,84 ha (LOT3), com Vadeni
 • Anunt licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 5 ani agricoli a terenului in suprafata de 342 ha(LOT 4), amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila
 • Anunt licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 5 ani agricoli a terenului in suprafata de 365,56 ha(LOT 5), amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila.
 • Anunt licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 5 ani agricoli a terenului in suprafata de 342 ha(LOT 4), amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila.
 • ANUNTURI LICITATIE PUBLICA CONCESIUNE ZONA DE AGREMENT BLASOVA
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA "ZONA DE AGREMENT BLASOVA" (1)
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA "ZONA DE AGREMENT BLASOVA" (2)
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA "ZONA DE AGREMENT BLASOVA" (3)
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA "ZONA DE AGREMENT BLASOVA" (4)
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA "ZONA DE AGREMENT BLASOVA" (5)
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA ,,ZONA DE AGREMENT BLASOVA" (6)
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA ,,ZONA DE AGREMENT BLASOVA" (7)
 • OFERTE CASTIGATOARE IN URMA LICITATIEI LOTURI 250 mp PENTRU CASE DE VACANTA BLASOVA
 • ANUNT LICITATIE LOTURI BLASOVA DIN DATA 16.03.2010
 • ANUNT LICITATIE LOTURI BLASOVA 16.09.2010
 • Anunt licitatie loturi Blasova in data de 09.06.2011
 • Anunt Licitatie loturi Blasova 29.09.2011
 • ANUNTURI LICITATIE PUBLICA CONCESIUNE TERENURI VADENI
 • ANUNT LICITATIE CONCESIUNI TERENURI DIN 09.08.2010
 • ANUNT ATRIBUIRE 3 LOTURI VADENI (1609,36 ha) din 09.09.2010
 • CONCESIUNE TEREN VADENI
 • ANUNT LICITATIE CONCESIUNE 1306 ha din 02.03.2011
 • Anunt Licitatie concesiune teren Vadeni 20.09.2011
 • Arhiva anunturi
 • LICITATIE IN VEDEREA CONCESIONARII TERENURI PENTRU EXPLOATARE AGRICOLA -15.11.2011
 • Anunt de licitatie bunuri
 • ANUNT LICITATIE CONCESIUNE TEREN 1.467,25 ha (1)
 • ANUNT LICITATIE CONCESIUNE TEREN 1467,25 ha (2)
 • ANUNT LICITATIE CONCESIUNE TEREN 6 ha
 • Anunt publicitar - licitatie 29/10/2013
 • Anunt licitatie teren agricol - 3 loturi - comuna Vadeni 25.10.2012
 • Anunt licitatie concesionare teren agricol - 253,14 ha - zona Blasova, 18.12.2012
 • Anunt licitatie concesionare teren agricol, lot 3 - 436,96 ha, com. Vadeni, Braila - 30.05.2013
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA PENTRU INCHIRIERE TEREN 2490 HA PE TERMEN 2 ANI (5 LOTURI)
 • Anunt licitatie publica concesionare pe perioada 2 ani, teren suprafata de 398 ha (lot 1) - com.Vadeni
 • Anunt public privind licitatie concesionare teren 252, 93 ha Blasova
 • Anunt licitatie publica de concesionare teren 1600 ha, com Vadeni -2015
 • Clarificari la documentatia de atribuire, privind concesionarea terenului de 1600 ha Vadeni
 • Anunt licitatie publica concesionare a (teren+constructie) 10.076 mp com Sutesti, jud.Braila
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA MASA LEMNOASA
 • Anunt Licitatie masa lemnoasa 21.06.2016
 • Anunt licitatie masa lemnoasa 29.07.2016
 • Anunt licitatie masa lemnoasa 29.07.2016
 • Anunt licitatie masa lemnoasa in data 02.09.2016
 • Anunt licitatie teren Vadeni Lot6
 • Anunt licitatie masa lemnoasa din 28.10.2016
 • Anunt licitatie masa lemnoasa 11.11.2016
 • Anunt licitatie masa lemnoasa 09.03.2017
 • Taxe si tarife locale
 • Protectia datelor cu caracter personal
 • Codul etic si de integritate
 • A.T.O.P
 • Descriere generală
 • Componenţă A.T.O.P
 • Imagini
 • Arhiva imagini ATOP: 2006 - 2016
 • Dezbatere Movila Miresii 15.06.2006
 • Comisie de lucru ATOP 13.02.2009
 • Sedinta plen ATOP 20.02.2009
 • Dezbatere publica Maxineni 27.03.2009
 • Dezbatere publica Cartierele Viziru, Calarasi IV, Radu Negru-23.09.2009
 • Sedinta plen 25.01.2010
 • Dezbatere publica -Tufesti 23.04.2010
 • Plen ATOP 20.05.2010
 • Dezbatere publica Insuratei - 25.06.2010
 • Monitorizare a dispozitivului de ordine publica la nivelul Municipiului Braila 13.07.2010
 • Panouri "Program prevenire accidente rutiere"
 • Dezbatere publica Vadeni - 16.12.2010
 • SEDINTA PLEN A.T.O.P. BRAILA 26.01.2011
 • Dezbatere publica Cazasu - martie 2011
 • Plen Atop Braila - Mai 2011
 • Monitorizare dispozitiv ordine publica la nivelul municipiului Braila 20.07.2011
 • Festivitatea predarii, catre Inspectoratul de Politie al Judetului Braila a echipamentelor si bunurilor logistice, achizitionate de catre Consiliul Judetean Braila, prin Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila, in cadrul parteneriatului pentru asigurarea ordinii publice si a sigurantei cetateanului in Judetul Braila - 9 septembrie 2011
 • Dezbatere publica Comuna Salcia Tudor 26.06.2013
 • Dezbatere publica VISANI-JIRLAU-GALBENU 27.09.2013
 • Dezbatere publica Tichilesti - Chiscani - Gropeni - 28.10.2013
 • Dezbatere publica Gemenele 31.03.2014
 • Dezbatere publica Frecatei 13.06.2014
 • Dezbatere publica Victoria 31.07.2014
 • Plen ATOP Braila 27.08.2014 - Aprobarea informarii asupra eficientei IPJ Braila pe semestrul I 2014
 • Monitorizare dispozitiv ordine publica Municipiul Braila 27.09.2014
 • Plen ATOP 31.10.2014
 • Echipamente noi pentru politistii braileni cu sprijinul ATOP Braila - 25.11.2014
 • Monitorizare posturi de politie Cazasu-Romanu-Rimnicelu 17.12.2014
 • Monitorizare activitate Politia de proximitate ianuarie 2015
 • Dezbatere publica ATOP - Comuna Ulmu 30.03.2015
 • Monitorizare activitate Politia rutiera 28.04.2015
 • Dezbatere publica Zavoaia - 18.06.2015
 • Plen ATOP 28.07.2015
 • Dezbatere ATOP ordinea si linistea publica in liceele brailene 30.09.2015
 • Dezbatere publica A.T.O.P. Braila - Comuna Salcia-Tudor- 23.10.2015
 • Dezbatere publica A.T.O.P. Braila - Comuna Dudesti - 15.12.2015
 • Dezbatere publica Stancuta 28.03.2016
 • Dezbatere publica Silistea 30.05.2017
 • Dezbatere publica Faurei 20.06.2017
 • Dezbatere publica Dudesti 27.11.2017
 • Dezbatere publica Maxineni 18.12.2017
 • Analiza Raport asupra eficientei fortelor de ordine publica - 30.01.2018
 • Plen ATOP aprobare Plan Strategic de Ordine Publica 2018 - 26.02.2018
 • Dezbatere publica Chiscani 22.03.2018
 • Sedinta de analiza a activitatilor fortelor de ordine publica pentru trimestrul I - 2018
 • Dezbatere publica Racovita si Gradistea - 19.06.2018
 • Dezbatere publica Comuna Surdila Greci 18.07.2018
 • Dezbatere publica Comuna Surdila Gaiseanca 18.07.2018
 • Sedinta de analiza a activitatii fortelor de ordine publica in primul semestru al anului 2018
 • Dezbatere publica Comuna Marasu 06.09.2018
 • Dezbatere publica Comuna Frecatei 06.09.2018
 • Dezbatere publica Insuratei 30.10.2018
 • Sedinta de analiza a activitatii fortelor de ordine publica in primele 9 luni ale anului 2018
 • Arhivă
 • Programul cadru "In slujba Cetateanului"
 • Raport Asupra Eficienţei Serviciului Poliţienesc pentru Anul 2005
 • Planul Strategic pentru anul 2006
 • Raport asupra eficientei serviciului politienesc pentru anul 2006
 • Planul Strategic pentru anul 2007
 • Raport asupra eficientei serviciului politienesc pentru anul 2008
 • Planul strategic de ordine publica pentru anul 2008
 • Planul Strategic al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica pentru anul 2009
 • Raport asupra eficientei IPJ Braila pentru anul 2007
 • Raport asupra eficientei serviciului politienesc pentru anul 2009
 • Planul Strategic Al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, pentru anul 2010
 • Raport asupra eficientei serviciului politienesc pentru anul 2010
 • Raport asupra eficientei serviciului politienesc pentru anul 2011
 • Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pentru anul 2012
 • Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pentru anul 2013
 • Raport asupra eficientei inspectoratului de Politie Judetean Braila pentru anul 2014
 • RAPORT ASUPRA EFICIENTEI ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN BRAILA PENTRU ANUL 2015
 • Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie Judetean Braila, pentru anul 2016
 • Planul Strategic al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, pentru anul 2011
 • Planul strategic de ordine publica al Autoritatii teritoriale de ordine publica Braila pentru anul 2012
 • Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, pentru anul 2013
 • Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2014
 • Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2015
 • Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2016
 • Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, pentru anul 2017
 • Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul I 2010
 • Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul II 2010
 • Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul III 2010
 • Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în trimestrul IV 2010
 • Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila in trimestrul I 2011
 • Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila in trimestrul II 2011
 • Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in primele 9 luni ale anului 2011.
 • Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in trimestrul IV al anului 2012.
 • Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in primele 9 luni ale anului 2012.
 • Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in semestrul I al anului 2013.
 • Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in primele 9 luni ale anului 2013
 • Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe semestrul I al anului 2014
 • Informare, referitoare la eficienta Inspectoratului de Politie Judetean Braila, pe primele 3 luni ale anului 2015
 • Informari trimestriale referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila
 • Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe primele 9 luni ale anului 2018
 • Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe primele 6 luni ale anului 2018
 • Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe primele 3 luni ale anului 2018
 • Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, pentru anul 2018
 • Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie Judetean Braila, pentru anul 2017
 • Urbanism si GIS
 • Serviciul Dezvoltare Teritoriala Durabila
 • Componenta Serviciului
 • Atributiile Compartimentelor
 • Disciplina in Amenajarea Teritoriului si Urbanism
 • Amenajarea Teritoriului si Urbanism
 • Care sunt documentatiile de urbanism si ce reprezinta ele
 • Lucrari derulate de catre Institutia Arhitectului Sef
 • Glosar termeni urbanistici
 • Certificatul de Urbanism
 • Autorizatia de Construire/Desfiintare
 • Circuitul documentelor de avizare
 • LISTA AUTORIZATIILOR SI CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN
 • Lista autorizatiilor si certificate de urbanism emise in 2008
 • Lista autorizatii si certificatelor de urbanism pe anul 2010
 • Lista autorizatiilor si certificatelor de urbanism emise in 2011
 • Lista autorizatiilor si certificatelor de urbanism emise in 2012
 • Lista autorizatiilor si certificatelor de urbanism emise in 2013
 • Lista autorizatiilor si certificatelor de urbanism emise in 2014
 • Lista autorizatiilor si certificatelor de urbanism emise in 2015
 • Lista autorizatiilor si certificatelor de urbanism emise in 2016
 • Lista autorizatiilor si certificatelor de urbanism emise in 2017
 • Lista autorizatiilor si certificatelor de urbanism emise in 2018
 • Formulare
 • Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare si certificatului de urbanism
 • Taxe
 • Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism
 • Lista monumentelor, siturilor istorice si de arta construite
 • Lista avize emise de Comisia Tehnica de Amenajare Teritoriului si Urbanism
 • GIS
 • Descriere Sistem Informatic Geografic
 • Concepte de baza GIS
 • Scurt istoric
 • Legislatie cadru de implementare
 • Domenii de utilizare a Sistemului Informatic Geografic
 • Harti tematice
 • Harti interactive
 • Legislatie
 • Legislatie in domeniul urbanismului
 • Legislatie complementara
 • Legislatie in domeniul administratiei publice
 • Legislatie cadastru
 • Legislatie banca de date si GIS
 • Stiri si Evenimente
 • Regulament local pentru comune
 • SINTEZA PATJ BRAILA
 • CONSULTAREA PUBLICULUI
 • Sinteza Studiu de fundamentare de peisaj jud Braila
 • Mediu
 • Arhiva
 • Planului de mentinerea calitatii aerului - Dezbatere Publica
 • Anunt public PRDI apa + apa uzata CUP Braila, 2014-2020
 • Harta Solicitari Construire Parcuri Eoliene jud Braila
 • Protectia mediului natural si construit
 • SISTEM DE MANAGMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRAILA
 • PUD IANCA
 • PUD INSURATEI
 • PUD VADENI
 • Link-uri
 • PUZ - ZONA DE AGREMENT LACUL ZATON
 • PUZ - ZONA DE AGREMENT BLASOVA
 • PUZ Statiunea Movila Miresii
 • Harta Ariilor Protejate Natura 2000
 • Harti de Hazard si de risc la Inundatii Judetul Braila
 • Harti de Hazard si de risc la Inundatii Judetul Braila
 • Anunt initiere Plan de Calitate a Aerului
 • PUZ- Statiunea Caineni Bai
 • Anunt etapa incadrare PUZ-SCB
 • 2017-PATZ-Zona Periurbana Braila-documentatii de mediu
 • Program de masuri privind implementarea PMRI pe fluviul Dunarea si PMRI aferent ABA Buzau - Ialomita
 • Studiu de evaluare adecvata PUZ-Statiunea Caineni Bai
 • Raport de mediu-PUZ-Statiunea Caineni Bai
 • AVIZUL DE MEDIU_PATZ Zona Periurbana Braila
 • Anunt notificare APM ptr. PATIc-IMB NV Braila
 • Plan de mentinere a calitatii aerului, judetul Braila, 2018-2022 si HCJ 212/29.11.2018
 • Monitorul oficial al județului
 • 2017-2018
 • Revista județului tău
 • Revista județului tau - 1 decembrie 2018
 • Control intern managerial
 • Proceduri de sistem
 • Proceduri operationale
 • Link-uri utile
 • Prima Pagina
 • Glosar
 • Harta site
 • Politica cookie-uri
 • Contact
 • RSS
 • Nava Ovidiu - facebook
 • Consiliul Județean Brăila - facebook
 • Anunţuri
 • Concursuri / Evaluari / Promovari
 • Arhiva
 • Lista selectie dosare concurs DAPC 16.04.2018
 • Lista selectie dosare concurs DAPC 16.04.2018
 • Evaluarea anuala a managementului la Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila 2018
 • Evaluarea anuala a managementului la Muzeul Brailei ,,Carol I’’ - 2018
 • Evaluarea finala a managementului la Filarmonica ,,Lyra George Cavadia” Braila -2018
 • Evaluarea finala a managementului la Filarmonica ,,Lyra George Cavadia” Braila -2018
 • Evaluarea anuala a managementului la CJCPCT 2018
 • Evaluarea anuala a managementului la Sc. Pop. de Arte VespasianBraila 2018
 • Anunt promovare grad profesionala nov.2018
 • ANUNT concurs 19.11.2018
 • Rezultate selectie dosare muncitor calificat tr.II si tr.III 2018
 • Rezultate selectie dosare concurs sef serviciu 2018
 • Rezultate selectie dosare examen promovare grad profesional superior noiembrie 2018
 • Anunt concurs recrutare director executiv DTLP 10.12.2018
 • REZULTATE PROBA SCRISA - MUNCITOR CALIFICAT TR.II
 • REZULTATE PROBA SCRISA - SEF SERVICIU 19.11.2018
 • REZULTATE PROBA SCRISA - MUNCITOR CALIFICAT TR.III
 • REZULTATE INTERVIU - MUNCITOR CALIFICAT TR.II - 20.11.2018
 • Centralizator privind rezultatele finale promovare grad profesional - 20.11.2018
 • REZULTATE INTERVIU - SEF SERVICIU - 21.11.2018
 • REZULTAT FINAL- muncitor calificat tr.II. - 21.11.2018
 • REZULTAT CONTESTATIE MUNCITOR CALIFICAT TR.III - 22.11.2018
 • REZULTATE FINALE- MUNCITOR CALIFICAT TR.III - 22.11.2018
 • REZULTATE FINALE - SEF SERVICIU - 22.11.2018
 • REZULTAT FINAL CONTESTAT - SEF SERVICIU - 23.11.2018
 • REZULTAT CONTESTATIE - SEF SERVICIU
 • REZULTATE FINALE CONCURS SEF SERVICIU
 • Lista selectie dosare concurs director executiv 05.12.2018
 • Rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa-director executiv 10.12.2018
 • Lista cuprinzand rezultatele la interviu-director executiv 10.12.2018
 • Centralizator privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea functiei publice de director executiv - 11.12.2018
 • Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA
 • Comunicat de presa
 • FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRAILA
 • MAJORAREA INDEMNIZATIEI PENTRU CRESTEREA COPIILOR...
 • Anunturi asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila
 • Anunturi privind obtinerea Avizului de Mediu
 • Anunt publicitar
 • 2017
 • 2018
 • Calendar cifra de scolarizare IP si ID
 • Promovare proiecte
 • Ro-NET – Construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale
 • SIPOCA 35 „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
 • POCU - Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistenta pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban - Start-up Sud-Est
 • Consultarea publicului
 • 2018
 • Consultarea publicului privind documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism aflate in etapa elaborarii propunerilor ce sunt supuse procesului de avizare - 23.11.2018
 • Evaluare privind implementarea Programului de interes national reglementat de Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate
 • Anunt privind depunerea solicitarii de acord de mediu
 • Cultură
 • Festivaluri / Contests
 • Arhiva 2005-2011
 • 1. Festivalul naţional de muzică uşoară "GEORGE GRIGORIU" 2005
 • LAUREAŢII FESTIVALULUI "GEORGE GRIGORIU" EDIŢIA I
 • GALERIE FOTO
 • Regulament concurs
 • 2. Festivalul internaţional de muzică uşoară "GEORGE GRIGORIU" 2006
 • The Regulation of “GEORGE GRIGORIU”
 • Regolamento del concorso internazionale "GEORGE GRIGORIU"
 • Le Règlement du Concours International "GEORGE GRIGORIU"
 • Lista-concurentilor romani
 • 3. Festivalul national de muzica folk "Omul cu o chitara"
 • 4. Margareta Forever-CD de colectie
 • 5. Noaptea devoratorilor de publicitate
 • 6. Festivalul naţional de muzică uşoară "GEORGE GRIGORIU" 2007
 • 7. Festivalul si Concursul International de canto "Hariclea Darclee" 2007
 • 8. Concurs International de muzica populara
 • 9. Festivalul national de muzica folk "Omul cu o chitara" 2007
 • 10. Concursul de pantomima si teatru mimat
 • 11. Festivalul internaţional de muzică uşoară "GEORGE GRIGORIU" 2008
 • 1. Regulamentul concursului "George Grigoriu" 2008
 • 2. The Regulation of "George Grigoriu" 2008 music contest
 • 3. Le Règlement du "George Grigoriu" 2008
 • 4. Regolamento del concorso "George Grigoriu" 2008
 • 5. Concurenti festival
 • 6. Repertoriu concurs
 • 12. Concurs Internaţional de Muzică Populară, editia a II-a
 • 13. Festivalului Naţional de Muzica Folk Chira Chiralina
 • 14. Festivalul internaţional de muzică uşoară "GEORGE GRIGORIU" 2009
 • 15. Festivalul international de muzica usoara George Grigoriu 2010
 • 16. Concursul International de Canto Hariclea Darclee 2010
 • 17. Festivalul National de Muzica Folk Chira Chiralina 2010
 • 18. Festivalul international de muzica usoara "George Grigoriu" 2011
 • ARHIVA 2012-2017
 • 18. Festivalului National de Folk Braila - editia a 7-a, 2-4 noiembrie 2012
 • 19. Intalnirea Epigramistilor Stefan Tropcea Editia a XXV-a, 2012
 • 20. Festivalul International George Grigoriu - Regulament 2015
 • Festivalul International George Grigoriu (luna mai)
 • Festivalul de C’Arte (luna mai)
 • Festivalul internaţional al fanfarelor militare – unic în România (luna iunie)
 • Festivalul internaţional de folclor „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării” (luna iulie)
 • Festivalul şi Concursul internaţional de canto „Haricleea Darclee” (luna iulie)
 • Festivalul internaţional de jazz „Johnny Răducanu” (luna septembrie)
 • Festivalul naţional de folk ”Chira Chiralina" (luna noiembrie)
 • Festivalul de teatru „Zile şi nopţi de teatru european la Brăila” (luna decembrie)
 • Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară GEORGE GRIGORIU Ediția a XIII –a, 26-28 mai 2017
 • Festivalul Internațional de Folclor Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării Ediția a XI-a, Brăila, România, 18 - 20 iulie, 2017
 • Concursul International de Canto Hariclea Darclée 25 iulie - 6 august 2017
 • Concursul Internaţional de Jazz Johnny Răducanu Ediția a V–a, Brăila, România, 20-22 octombrie 2017
 • Festivalul Internațional de muzică ușoară George Grigoriu - editia XIV - 18-20 mai 2018
 • Imagini si video 2018
 • Concursul Internațional de canto HARICLEA DARCLEE 30 iulie-5 august 2018
 • Festivalul Internaţional de Jazz Johnny Răducanu, Ediția a VI–a, Brăila, România, 19-21 octombrie 2018
 • Aspecte Culturale
 • Programe anuale
 • Arhiva
 • Programul manifestarilor cultural-artistice din anul 2007
 • Programul manifestarilor cultural-artistice din anul 2008
 • Program manifestari cultural-artistice judet Braila 2009
 • Program manifestari cultural-artistice judet Braila 2010
 • Program manifestari cultural artistice judet Braila 2011
 • Program manifestari cultural artistice judet Braila anul 2012
 • Programul cadru manifestari cultural-artistice 2013
 • Program cadru al manifestarilor cultural artistice jud. Braila - anul 2014
 • Agenda culturala judet Braila Tr.I.2014
 • Agenda culturala judet Braila tr.II.2014
 • Agenda culturala judet Braila tr.III.2014
 • Agenda culturala judet Braila tr.IV 2014
 • Program cadru al manifestarilor cultural artistice jud. Braila in anul 2015
 • Agenda Culturala tr.I.2015
 • Agenda Culturala tr.II.2015
 • Agenda Culturala tr.III.2015
 • Program cadru al manifestarilor cultural artistice jud. Braila in anul 2016
 • Program cadru al manifestarilor cultural artistice jud. Braila in anul 2017
 • Program cadru al manifestarilor cultural artistice jud. Braila in anul 2018
 • Personalitati Brailene
 • Informaţii utile
 • Sistemul de Informatii Schengen II
 • Calendarul Pieţelor
 • Harta municipiului Braila
 • Harti Judetul Braila
 • STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE
 • ARHIVA
 • Strategia Nationala Anticoruptie 2012-2015
 • Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020
 • Plan de integritate 2016-2020
 • Anexe
 • RETEAUA SOLVIT - Cadrul European General si SOLVIT
 • Carte de Oaspeti
 • Vizualizează carte de oaspeţi
 • Adaugă mesaj
 • Campanie anticoruptie - DGA
 • Sistemul de informatie Schengen II
 • Campanie SMID Braila
 • Info Regio
 • Campanie Brand Romania
 • Campania Brand ROMANIA
 • Strategii
 • Strategii, Integrare Europeană
 • Proiecte în implementare
 • Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN – T Braila – Buzau
 • Calitate şi performanță în administrația publică din Județul Brăila
 • Sedinta consultanta 16.10.2018
 • Declaratie de angajament CAF UAT Judetul Braila_10.12.2018
 • Proiecte finalizate
 • Reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor
 • Proiecte cu finantare din fonduri de pre-aderare - CJ Braila
 • Phare 2005 Inundatii - Podurile Nisipurile si Scortaru Nou
 • Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila
 • STATIE DE COMPOSTARE DESEURI BIODEGRADABILE, IANCA - JUD. BRAILA
 • RESTRUCTURARE SI LARGIRE DRUMUL JUDETEAN VIZIRU-CUZA VODA-MIHAI BRAVU
 • Comunicat lansare proiect
 • FAZA DE ASISTENTA TEHNICA
 • INFORMARE, EFICIENTA, INTEGRARE
 • workshop 23-25 octombrie
 • Workshop 22-24 august
 • Seminarul 16-17 iulie
 • workshop 6-8 iunie
 • Concurs de Desene - ManagEnergy KIDSCORNER - 7-11 ani
 • Vizita monitorizare 26 mai
 • Informare, Eficienta, Integrare - Seminar 24.05
 • Premierea siglelor de proiect
 • Seminar APL 16-17 mai 2007
 • Seminar promovare proiect 26 martie 2007
 • Lansare proiect, Braila - 16.02.2007
 • Kick-off meeting, Sibiu 2007
 • Comunicat de Presa 01
 • PUBLICATII
 • EC-DGET: SUSTAINABLE ENERGY CAMPAIGN
 • Concurs ManagEnergy KIDSCORNER 12-17 ani
 • REABILITAREA GRUPULUI SCOLAR "G.VALSAN" FAUREI
 • Modernizarea serviciului de voluntariat in Unitatea Administrativ Teritoriala Rimnicelu
 • REABILITAREA şI MODERNIZAREA SPITALULUI DE OBSTETRICĂ şI GINECOLOGIE BRĂILA
 • STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE
 • Lansarea proiectului SDD
 • Constituire Grup de Lucru
 • Cea de-a treia intalnire de lucru
 • Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila
 • Prezentare proiect
 • Implementarea proiectului in imagini
 • CONSULTARE PUBLICA
 • Lucrari de reabilitare
 • Imagini inaugurare Ambulatoriu
 • Modernizarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Brăila, corp D, cu cabinete in specialitatile obstetrica si ginecologie
 • Prezentare proiect
 • CONSULTARE PUBLICA
 • Lucrari de reabilitare
 • Imagini lucrari
 • Imagini amenajari realizate
 • Imagini inaugurare
 • Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Brăila
 • Prezentare proiect
 • CONSULTARE PUBLICA
 • Lucrari de reabilitare, amenajare si modernizare
 • Imagini inaugurare Ambulatoriu
 • Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
 • Materiale informative
 • Pliant I
 • Pliant II
 • Pliant III
 • Brosura
 • Seminarii
 • Imagini seminarii
 • Chiscani
 • Movila Miresii
 • Vadeni
 • Utilaje achizitionate
 • O POARTA SPRE PATRIMONIUL CULTURAL BRAILEAN
 • Imagini
 • Comunicate de presa
 • Lucrari
 • PROMOVARE
 • Colegiul Gh.M. Murgoci
 • Scoala Al.I.Cuza
 • Centrul Multicultural si de Recreere "Poarta Cetatii Braila"
 • Colegiul National "Nicolae Balcescu" Braila
 • Scoala Ion Bancila
 • Centrul Multicultural si de Recreere "Poarta Cetatii Braila" seminar Franta
 • BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ PANAIT ISTRATI– UN POL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL ÎN JUDEŢUL BRĂILA
 • Imagini
 • Inaugurare
 • lucrari constructie
 • fundatie
 • executie subsol
 • executie radier
 • executie nivele
 • exterior
 • Comunicate de presa
 • Lucrari
 • CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE – O CALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BRAILEAN –REABILITAREA CLADIRII DIN PIATA TRAIAN NR.2
 • Fotografii
 • Comunicate de presa
 • Lucrari de reabilitare
 • Implementarea şi Certificarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii şi de Mediu în cadrul Consiliului Judeţean Brăila (SIMJUD Brăila)
 • Lansarea proiectului
 • Raport final
 • Politica CJ Braila calitate si mediu
 • Finalizarea proiectului
 • Certificate ISO
 • Panouri solare
 • Comunicate de presa
 • Imagini
 • Procese decizionale eficiente la nivelul administratiei publice locale din Romania
 • Strategia de dezvoltare durabila a micro-zonei de vest a judetului Braila
 • Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est
 • Comunicate de presa
 • Implementare proiect
 • Imagini
 • Receptie autospeciala NBCR
 • Prezentare autospeciala NBCR
 • Receptie ambulante
 • Receptie autospeciala descarcerare
 • Receptie autospeciale apa si spuma capacitate medie
 • Prezentare autospeciale
 • STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI CAZASU, JUDEŢ BRĂILA
 • STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI CAZASU
 • IDENTITATE ŞI TRADIŢIE DE-A LUNGUL DUNĂRII
 • Comunicate de presa
 • Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate
 • Comunicate de presa
 • Imagini
 • BARAGANUL
 • MAXINENI
 • UNIREA
 • ZAVOAIA
 • SURDILA GAISEANCA
 • Proiecte de viitor
 • CRM-UP
 • Pod peste Dunăre
 • INCLUDEREA IN CIRCUITUL TURISTIC SI BALNEAR A LACULUI SARAT MOVILA MIRESII
 • MOVILA MIRESII - CONSULTARE PUBLICA
 • RAPORT DE MEDIU PUD
 • Aviz de mediu
 • Programe proprii si guvernamentale
 • Programul DEZVOLTARE PRIN PROIECTE
 • PROGRAM SPORT 2007
 • Înfrăţiri, colaborări, asocieri, parteneriate
 • Multiplicarea informatiei europene
 • Euroregiunea "Dunărea de Jos"
 • Colaborare internationala
 • Infratirea localitatilor din judetul Braila
 • Strategia de Dezvoltare a Judetului Braila
 • Strategia de Dezvoltare a Judetului Braila pe termen mediu 2004-2008
 • Strategia de dezvoltare a judetului - vol.I
 • Strategia de dezvoltare a judetului - vol.II
 • Strategia de dezvoltare a jutetului Braila - 2009
 • Strategia de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila 2010-2015
 • Surse de finanţare(link-uri utile, informatii)
 • Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • Centrul multicultural si de recreere "Poarta cetatii Braila"
 • Evenimente
 • Identitate si traditie de-a lungul Dunarii
 • Copii pentru copii
 • Educatie pentru natura
 • Ziua Dunarii
 • Clubul de turism PROILAVIA
 • Caravana culturala braileana
 • Lada de zestre
 • Argentina - capatul lumii
 • Peisajul de pe strada mea
 • SERENDIPITY
 • Povesti din Braila
 • Deutschcafe I
 • Casa lui Mos Craciun
 • Milonga...de Craciun
 • Deutschcafe II
 • Milonga Martisorului
 • Finantari nerambursabile POP - ’’Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescăreşti a judeţului Brăila’’
 • Strategia de dezvoltare durabila a judetului Braila 2014-2020
 • CAP.1 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE
 • CAP.2 STRATEGIA DE DEZVOLTARE
 • CAP.3 ACTUALIZAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE PRIORITARE AL JUDETULUI BRAILA PARTE INTEGRANTA A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA
 • Finantari nerambursabile conform legii 350/2005
 • Anul 2013
 • ANUNT DE PARTICIPARE LA SELECTIA PUBLICA DE PROIECTE
 • DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR
 • EVALUARE PROIECTE
 • PROIECTE SELECTATE PENTRU FINANTARE IN 2013
 • DOCUMENTE NECESARE PENTRU RAMBURSARE CHELTUIELI
 • Anul 2014
 • SESIUNEA a II-a DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR
 • PROIECTE SELECTATE PENTRU FINANTARE IN SESIUNEA I - 2014
 • DOCUMENTE NECESARE PENTRU RAMBURSARE CHELTUIELI
 • Anul 2015
 • Documente necesare pentru depunerea proiectului
 • Documente utilizate in procesul de evaluare
 • Situatie proiecte depuse
 • Raport anual finantari nerambursabile acordate
 • Anul 2016
 • Lista proiecte
 • Anunt si documente de participare
 • Formulare de raportare
 • Raport anual finantari nerambursabile acordate
 • Anul 2017
 • PROIECTE FINANTABILE 2017
 • FORMULARE PENTRU BENEFICIARI
 • Raport final
 • Anul 2018
 • Lista proiecte finantabile 2018
 • FORMULARE PENTRU BENEFICIARI
 • Judetul Braila
 • Prezentarea judetului Braila
 • Atestarea documentara a oraşului Brăila
 • Brăila - Privire peste timp
 • Geografia judeţului
 • Istoria Brăilei în date
 • Staţiuni
 • Muzee şi teatre
 • Edificii religioase
 • Monumente şi statui
 • Zone de agrement
 • Album Foto
 • Album foto Comune
 • Album foto Municipiul Braila
 • Album foto Monumente Arhitectonice
 • Album foto Ilustrate vechi
 • Album foto - Centru istoric vechi
 • Album foto - Imagini din Braila
 • Album foto - Lacul Sarat
 • Album foto - Port
 • Album foto - Strada Regala
 • Minighid turistic al Brailei
 • Descopera Braila
 • Album foto - Braila
 • Primării din județ
 • Primăria Însurăței
 • Oportunităţi
 • Pod peste Dunare la Braila
 • Lacul Zaton
 • Statiunea Blasova
 • Modele case
 • Aeroportul International "Dunarea de Jos"
 • Blasova Resort
 • Transport public judetean de persoane
 • Transport public judetean de persoane prin curse regulate
 • Program judetean de transport
 • Program transport judetean curse regulate 2008-2011
 • Proiect actualizare program transport judetean curse regulate 2008-2011
 • Program transport judetean curse regulate 2008-2011, actualizat 2008
 • Lista trasee la care exista renuntare la licenta de traseu
 • Hotararea nr. 56/17.05.2010 - actualizare Program judetean de transport perioada 2008-2011
 • Lista trasee pentru care s-au retras licentele de traseu
 • Lista trasee nou infiintate cuprinse in Programul judetean de transport 2008-2011
 • Program transport public judetean curse regulate 2008-2011, actualizat iulie 2010
 • Propunere de actualizare a Programului judetean de transport 2008-2011
 • Propunere actualizare a Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate 2008-2011, varianta definitiva dupa afisare pe site
 • Anexa - Trasee propuse pentru actualizare 2008 - 2013
 • Propunere actualizare Program judetean de transport 2008 - 2013
 • Program judetean de transport 2008-2013 actualizat sept.2011
 • Comisia paritara
 • Hotarare nr. 1/2008 Comisie paritara
 • Hotarare nr. 2/2008 Comisie Paritara
 • Hotarare nr. 3/2008 Comisie Paritara
 • Hotarare nr 4/2008 - Comisia Paritara
 • Hotarare nr. 1/2009 Comisia Paritara
 • Hotarare nr. 2/2009 Comisie paritara
 • Vechime operatori transport - aprilie 2008
 • Instructiuni MIRA calcul vechime operatori - 2008
 • Rezultate sedinta atribuire ASSI 30.04.2008
 • Rezultate sedinta atribuire ASSI 30.05.2008
 • Rezultate sedinta atribuire ASSI 14.08.2008
 • Trasee nesolicitate dupa sedinta atribuire din 30.04.2008
 • Trasee nesolicitate la sedintele de atribuire dupa sedinta din 30.05.2008
 • Calendar sedinta atribuire ASSI 30.04.2008
 • Calendar sedinta atribuire ASSI 30.05.2008
 • Calendar sedinta atribuire ASSI 14.08.2008
 • Calendar sedinta atribuire din data de 25.06.2010
 • Hotarare Comisie paritara nr. 1/28.06.2010 atribuire trasee - sedinta de atribuire din data de 25.06.2010
 • Rezultate sedinta atribuire electronica din data de 25.06.2010
 • Calendar sedinta atribuire din data de 12.11.2010
 • rezultate sedinta atribuire electronica din data de 12.11.2010
 • Calendar sedinta atribuire din data de 18.02.2011
 • rezultate sedinta atribuire din 18 02 2011
 • Hotarare Comisie paritara 1 din 23.02.2011
 • Calendar sedinta atribuire din data de 15.04.2011
 • Rezultate sedinta atribuire sedinta din data de 15.04.2011
 • Hotarare Comisie paritara nr. 2 din 19.04.2011
 • Calendar sedinta atribuire din data de 23.11.2011
 • Rezultate atribuire electronica sedinta din data de 23.12.2011
 • Propunere Comisie paritara atribuire licenta traseu cf. rezultatelor din 23.12.2011
 • Hotarare CJ Braila nr. 14/27.01.2012 atribuire traseu nr. 045 Braila - Muchea Cotu Lung conform rezultate atribuire din 23.12.2011
 • Calendar sedinta atribuire electronica 2-20.04.2012
 • Rezultate sedinta atribuire electronica din data de 20.04.2012
 • Propunere Comisie paritara atribuire Licenta traseu cf. rezultatelor din 20.04.2012
 • Hotararea CJ Braila nr. 63 din 30.05.2012 atribuire licenta traseu pe traseul 061 Braila Cart Vidin-Varsatura (Carrefour)
 • Calendar sedinta atribuire electronica 09-27.07.2012
 • Rezultate sedinta atribuire din 27.07.2012
 • rezultate sedinta atribuire AADR-SAET 15.11.2016
 • Calendar sedinta atribuire electronica 27.10 -15.11.2016
 • Propunere Comisia paritara rezultate atrib.el.din 27.03.2016
 • Rezultate sedinta atribuire 27.03.2016
 • Calendar sedinta atribuire 27.03.2016
 • rezultate sedinta atribuire electronica din data de 1.03.2016
 • Calendar sedinta atribuire din 01.03.2016
 • Rezultate sedinta atribuire electronica din data de 14.12.2015
 • Calendar sedinta atribuire din data de 14.12.2015
 • Rezultate sedinta atribuire electronica 10.06.2014
 • Rezultate sedinta atribuire electronica 10.06.2014 - informatii castigatori
 • Calendar sedinta atribuire 10.06.2014
 • Rezultate sedinta atribuire electronica 18.12.2013
 • Rezultate II atribuire electronica din 18.12.2013
 • Reluare sedinta atribuire 18.12.2013 - Calendar MDRAP
 • Calendar MDRAP sedinta atribuire trasee judetene nov.2013
 • Calendar sedinte atribuire oct.2013
 • Informatii licitatie - adresa MDRAP oct.2013
 • Program transport judetean 2014-2019
 • Anexa Caiet Sarcini - Program judetean 2014-2019
 • Calendar atribuire trasee judetene in Programul de transport judetean 2013-2019
 • Criterii evaluare, punctaje la atribuirea traseelor judetene
 • Ordin MDRAP 3310/2013 / Ordin MT 1365/2013 modificare Ordin 240/1614/2012
 • PRECIZARI NOI CALENDAR ATRIBUIRE TRASEE JUDETENE PROGRAM 2013-2019
 • Regulamentul serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate / curse regulate speciale
 • Caietul de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate / curse regulate speciale
 • Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate 2013-2019
 • PRECIZARI ARR CALCULARE PUNCTAJE AUTOVEHICULE AN FABRICATIE 2011, 2012, 2013
 • OUG nr. 30/16.04.2013 prelungire valabilitate licente de traseu si programe de transport public judetean
 • Calendar sedinta de atribuire 18.05.2017
 • Anunt referitor la elaborarea Proiectului de hotarare privind actualizarea “Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014 - 30.06.2019”
 • Actualizare Program de Transport Public Judetean Curse Regulate 2014
 • Propunere actualizare program judetean de transport 2014-2019 dupa consultari
 • Program transport public judetean de persoane prin curse regulate 2014-2019, actualizat prin H CJBr 160/23.12.2014
 • Propunere comisie paritara rez.18.05.2017
 • Rezultate sedinta atribuire 18.05.2017
 • Transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale
 • Tarife eliberare licente traseu curse regulate speciale - 2008
 • Tarife eliberare licente traseu curse regulate speciale - 2009
 • Tarife eliberare licente traseu curse regulate speciale - 2010
 • Documente necesare eliberare Licenta traseu curse regulate speciale
 • Tarife eliberare licente curse regulate speciale - 2011
 • Tarife eliberare licente de traseu curse regulate speciale 2012
 • Tarife eliberare licente traseu - curse regulate speciale /2013
 • Tarife eliberare licente traseu - curse regulate speiale/2014
 • Tarife licente curse regulate speciale 2015
 • Tarife licente traseu curse regulate speciale pe anul 2016
 • Tarife licente traseu curse regulate speciale pe anul 2017
 • Tarife licente traseu curse regulate speciale pe anul 2018
 • Legături utile
 • Harta site
 • Primăria Municipiului Brăila
 • Prefectura Brăila
 • Agenţia de Dezvoltare SUD-EST
 • Guvern şi ministere
 • E-guvernare
 • E-licitaţii
 • Fonduri Structurale
 • Biroul Teritorial Galaţi Avocatul Poporului
 • Protectia Consumatorilor
 • Filarmonica "Lyra-George Cavadia" Braila
 • Harta digitala
 • Contact
 • Coordonate de contact ale Consiliului judetean Braila
 • Instituţii aflate sub autoritatea Consiliului Judetean
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
 • Centrul Militar Judetean Braila
 • Muzeul Brailei
 • Biblioteca Judeteana Panait Istrati
 • Scoala de Arte si Meserii Vespasian Lungu
 • Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
 • Filarmonica "LYRA - George Cavadia" Brăila
 • Direcţia Judeteană de Evidenta a Persoanelor Brăila
 • Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva
 • Centrul de Resurse si Asistenta Educationala
 • I.S.U. "DUNAREA" al Judetului BRAILA
 • Scoala de Arta si Meserii Tichilesti
 • Spitalul Judetean de Urgenta Braila
 • Spitalul de Pneumoftiziologie Braila
 •