2019

Anunt organizare licitatie publica cu strigare, cu preselectie, pentru valorificarea unui numar de 1683 arbori, diverse specii, exploatare masa lemnoasa pe picior.

______________

Furnizare consumabile si echipamente necesare desfasurarii activitatilor proiectului cod SMIS 125782 - anunt de publicitate ADV1063413 din 21.02.2019

______________

Servicii de realizare materiale de promovare si informare privind proiectul cod SMIS 125782 - anunt de publicitate ADV1065453 din 07.03.2019

______________

Raspunsuri la solicitarile de clarificari Servicii de realizare materiale de promovare si informare privind proiectul cod SMIS 125782

Caiet de sarcini Servicii de realizare materiale de promovare si informare privind proiectul cod SMIS 125782

FORMULAR nr.1 cod SMIS 125782

FORMULAR nr.2 Servicii de realizare materiale de promovare si informare privind proiectul cod SMIS 125782

______________

Raspunsuri la solicitarile de clarificari Servicii de realizare materiale de promovare si informare privind proiectul cod SMIS 125782

Imagine orientativa pentru tipul de sacosa solicitata - cod SMIS 125782

______________

Servicii de formare grup tinta in cadrul proiectului cod SMIS 125782 - anunt de publicitate ADV1069050 din 28.03.2019

FORMULAR nr.1 SMIS 125782

FORMULAR nr.2 Servicii Formare profesionala SMIS 125782

Caiet de sarcini Servicii Formare profesionala SMIS 125782

Nota privind data si ora limita de depunere a ofertelor pentru Servicii Formare profesionala SMIS 125782

______________

Lucrari de igienizare si reparatii curente Sala Polivalenta Danubius - anunt de publicitate ADV1075585 din 24.04.2019

______________