Rezultatele procesului de evaluare a propunerilor de programe depuse in baza Programului de finantare a programelor sportive, asa cum sunt prevazute în Regulamentul privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice si sportului nr. 69 pe 2000