Sistem de Managment Teritorial Geospatial al Judetului Braila

 

 Scopul aplicatiei informatice –Sistem Informatic Geografic de management teritorial al judetului este emiterea si pozitionarea geospatiala a documentelor urbanistice (certificate de urbanism,  autorizatii de construire/desfiintare, alte documente si avize, precum si gestionarea spatiala a documentatiilor urbanistice PATJ, PUG, PUZ, PUD la nivelul judetului), precum si realizarea unor analize si rapoarte interne necesare in luarea unor decizii bazate pe informatii reale de teren, in dezvoltarea spatiala si administrarea teritoriului judetean.

            De asemenea aplicatia dispune si de componenta de interfatare cu cetatenii, prin servicii on-line de depunere a cererilor de obtinere a certificatelor de urbanism in format electronic, precum si alte servicii on-line puse la dispozitia cetatenilor judetului.

          Infrastructura de date din cadrul platformei informatice GIS, reprezinta suportul de baza al aplicatiei de transport judetean - modulul de gestiune al traseelor de transport persoane la nivelul judetului Braila, gestionat de compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport din cadrul directiei Tehnice si Lucrari Publice, care poate fi accesata la adresa web www.transportjudetean.cjbraila.ro , unde se pot consulta in timp real traseele de transport persoane la nivelul judetului, graficul de circulatie, statii, programul de plecari-sosiri la nivel de statie, etc.

            Baza de date, implicit structura aplicatiei informatice, reprezinta suportul de baza pentru modulul de management spatial al activitatii din cadrul  Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Compartimentul Lucrari Publice, privind gestiunea lucrarilor si investitiilor (drumuri, cladiri, etc), stare drumuri judetene, gestiune indicatoare rutiere.

Informatiile stocate in baza de date a aplicatiei se actualizeaza periodic in functie de datele solicitate si primite de la detinatorii legali,  fie institutii publice sau alte entitati legale cu drept de detinere a acestora. dupa prelucrarea datelor in forma si standardul necesar, actualizarea lor facandu-se manual prin prelucrare in cadrul Compartimentului Banca de Date Urbane si GIS.

La nivelul Sistemului Informatic Geogrefic(GIS) din cadrul Consiliului judetean Braila, exista constituita o baza de date cu elemente vectoriale (elemente grafice) in coordonate Stereo 1970, precum si elemente alfanumerice (atribute specifice ce insotesc elementele vectoriale) din domeniul amenajarii teritoriului/urbanism si emiterii CU/AC/AD si avizelor aferente;

 • aceste date sunt structurate in doua categorii:

 

 • prima categorie:

 

 • date vectoriale in coordonate STEREO 1970 obtinute de la furnizorii de utilitati publice (retele majore de gaz, petrol, electrice, telecomunicatii, etc) pe baza solicitarilor Consiliului Judetean Braila in vederea actualizarii bazei de date cu informatii la zi, menite sa asigure corectitudinea emiterii documentatiilor de urbanism;
 • date vectoriale in coordonate Stereo 1970 ale documentatiilor de urbanism te tip PUG (pentru versiunile actualizate), PUZ, PUD, continand reglementarile de urbanism aferente, analizate si avizate in cadrul comisiei CTATU, si aprobate prin H.C.L;
 • date vectoriale in coordonate Stereo 1970 precum si atributele aferente referitoare la hartile de hazard la inundatii, harti de risc la alunecari de teren, etc obtinute de la institutiile abilitate, cat si din proiectele initiate de catre Consiliul Judetean Braila;
 • date vectoriale in coordonate Stereo 1970 precum si atributele aferente referitoare la zonele protejate Natura 2000, monumente si situri arheologice obtinute de la institutiile abilitate cat si din proiectele initiate de catre Consiliul Judetean Braila;
 • date vectoriale in coordonate Stereo 1970 precum si atributele aferente referitoare la informatii cadastarele (limita UAT, limita intravilan, numere postale, parcele, tarlale, etc) obtinute prin preluarea acestora din documentatiile de urbanism de tip PUG (pentru versiunile actualizate), PUZ, PUD, continand reglementarile de urbanism aferente, analizate si avizate in cadrul comisiei CTATU, si aprobate prin H.C.L;
 • alte tipuri de date vectoriale in coordonate Stereo 1970 precum si atributele aferente, necesare in desfasurarea activitatii de urbanism la nivelul judetului Braila ex (date hidrografice, pedologice, etc) obtinute de la institutiile abilitate (Directia Silvica Braila,  Apele Romane-ABA Buzau, ANIF, etc);
 • toate aceste tipuri de date sunt autentificate si validate de institutile abilitate de unde provin si au caracter oficial;  

 

 • a doua categorie de date:
  • date obtinute prin vectorizare sau georeferentiere (amplasare in coordonate pe suportul de baza al aplicatie-harta fundal) in cadrul compartimentului Banca de date Urbane si GIS, cu ajutorul ortofotoplanului (imagini aeriene-tip raster obtinut prin fotogrametrie), la nivelul judetului scara 1:50.000 , necesare pentru suplinirea datelor vectoriale in coordonate Stereo 1970, care nu au fost obtinute de la diversi detinatori, fie institutii publice sau compartimente ale Consiliului Judetean Braila, pentru incarcarea acestora in baza de date, in vederea folosirii acestora la procesul de analiza si gestionare a teritoriului judetean din punct de vedere urbanistic sau patrimonial;
  • toate aceste date create, au caracter informativ, de ajutor in realizarea diverselor analize si interogari ale bazei de date, cu scopul evitarii unor posibile sincope in desfasurarea activitatii de urbanism.