Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA                                                    

 

ORDINEA DE ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 24 aprilie 2017,  ora 12.00, Sala de sedinta a Companiei de Utilitati Publice Dunarea Braila, situata in Braila str.Piata Uzinei, nr.1.

 

1.Proiect de hotarare  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consortiul Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est, structura parteneriala fara personalitate juridica in sprijinul Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic din cadrul Ministerului Educatiei Nationale

 

2. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale

 

3. Proiect de hotarare privind validarea domnului Tanase Georgica, Director executiv al Politiei Locale Braila, in calitatea de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila

 

4. Proiect de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de interes public

 

5. Proiect de hotarare  privind  aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila

 

6. Proiect de hotarare  privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila

 

7. Proiect de hotarare  privind  aprobarea Regulamentului privind criteriile de selectie si procedura de ocupare a functiei de administrator public la nivelul Consiliului Judetean Braila precum si a atributiilor acestei functii

 

8. Proiect de hotarare  privind  aprobarea tarifelor pentru serviciile de productie editoriala si tipografica a Monitorului Oficial al judetului Braila

 

9.Proiectul de hotarare privind aprobarea dizolvarii si lichidarii voluntare a S.C. ROCREATIV TRADE S.R.L. Braila

 

10.Proiect privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu

Orasul Ianca, prin Consiliul Local Ianca pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor rest

de executat la obiectivele de investitii “Reabilitare si extindere Corp P+1” si “Garsoniere cadre didactice” din cadrul proiectului „Reabilitare, extindere si modernizare Campus Scolar Nicolae Oncescu Ianca, Judetul Braila

 

 

 

11.Proiect de hotarare  privind  aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/ 29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean de Urgenta Braila, pana la data de 29.12.2017

 

12.Proiect de hotarare  privind  insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila

 

13.Proiect de hotarare  privind  aprobarea proiectului „Invest in Braila”

 

14.Proiect de hotarare  privind  modificarea prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean nr. 193/28.10.2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”

 

15.Proiect de hotarare  privind  aprobarea Devizului general actualizat ca urmare a modificarii cotei TVA, conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal si a noilor indicatori tehnico-economici privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau” 

 

16.Proiect de hotarare  privind aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al judetului Braila si a situatiilor financiare pe anul 2016

 

17.Raport privind modul de organizare si efectuare a inventarierii patrimoniului public si privat al Consiliului Judetean Braila in anul 2016

 

 

18.Raport de activitate al domnului consilier judetean independent Capatana Marian pentru anul 2016

 

19.Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de Sanatate si Protectie Sociala a Consiliului Judetean Braila pe anul 2016

 

20.Alte probleme