Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

    CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

  

    PROIECT AL  ORDINII DE ZI

a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 8 ianuarie 2021,  ora 09.00, Sala 404 a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

  1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Paladi George-Adrian și declararea “vacant” a locului deținut - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2020, din excedentul bugetar al anilor precedenti - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila