Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA                                                    

                                                                            ORDINEA DE ZI

 

 

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de  27 septembrie 2017,  ora 10.00, Sala Mare a Palatului Administrativ , situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala
 3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor Braila
 4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.64/30 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2017
 5. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 6. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii ”Vespasian Lungu” Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.503/29.07.2009, prin

Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, pana la data de 29.03.2018

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.88/24 aprilie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de productie editoriala si tipografica a Monitorului Oficial al judetului Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire privind “Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de operare si administrare a Statiei de Transfer Insuratei, Depozitului ecologic si Statiei de Sortare Ianca din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila”
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) – revizia 1 si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Asigurarea accesibilitatii  directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre coridorul TEN-T Braila-Buzau si linia Dunarii”
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor  legate de proiect si a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesibilitatii  directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre coridorul TEN-T Braila-Buzau si linia Dunarii”
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii)  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Expertiza Tehnica + Audit Energetic + DALI - Reabilitare si refunctionalizare cladire Palat Administrativ, Piata Independentei nr.1, Braila”

 

 

 

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor  legate de proiect pentru  

realizarea obiectivului “Reabilitarea si refunctionalizarea cladirii Palatului Administrativ, Piata Independentei nr.1, Braila”

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de Investitii Publice, pe anul 2017
 2. Alte probleme