Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              
 
 
         ORDINE DE ZI
 
 
a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de  21 decembrie 2017,  ora 09.00  , Sala Mare a Palatului Administrativ , situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2018”
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila si Municipiul Braila, in vederea implementarii Programului cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2018
 4. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de prestarea de diverse servicii de catre Consiliul Judetean Braila pentru anul 2018
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului mediu al produselor agricole pentru anul fiscal 2018, in vederea stabilirii venitului anual din cedarea folosintei bunurilor, pentru evaluarea in lei a arendei exprimata in natura
 6. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
 7. Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de utilizare a navei de pasageri “Ovidiu 1”
 8.  Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru inchirierea spatiilor aferente Salii Polivalente “Danubius” pe anul 2018
 9. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatii apartinand Consiliul Judetean Braila pentru anul 2018
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor ce vor fi percepute in anul 2018 pentru ocuparea zonei drumurilor judetene si utilizarea acestora
 11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Caietul de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale in judetul Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.153/20.12.2012
 12. Proiect de hotarare privind actualizarea “Progamului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in  perioada 01.01.2014-30.06.2019”
 13. Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru traseul nr.033 Braila-Movila Miresii-Sutesti, cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, operatorului de trasport S.C. DUOTEX COM S.R.L. desemnat castigator conform rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul national ( AADR-SAET) , din data de  04.12.2017.
 14. Proiect de hotarare privind avizarea Caietului de Sarcini pentru activitatea de epurare a apelor uzate cu Anexele nr.1-13 pentru Statia de Epurare Movila Miresii – UAT Judetul Braila
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul Braila, str.Marasesti nr.1, apartinand domeniului privat al judetului Braila, administrat de Scoala Populara de Arte si Meserii “ Vespasian Lungu”
 16. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009
 18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.36/2017 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “ Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii portofoliului de proiecte prioritare  ale Judetului Braila, parte integranta a Strategiei de Dezvoltare a judetului Braila 2014-2020
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului centralizat de ocupare a functiilor publice in anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila si pentru institutiile publice subordonate
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila
 22. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Muzeului Brailei “Carol I”
 23. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 24. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.10/2017 prin care s-a aprobat implementarea proiectului “Niciodata singuri!” de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, finantat prin Programul de Interes National in domeniul protectiei  si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati “Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului colectiv de munca al functionarilor publici si a contractului colectiv de munca al personalului contractual din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila, pe anul 2018
 27. Proiect de hotarare privind salariile lunare pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
 28. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila
 29. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
 30. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila
 31. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Muzeul Brailei “Carol I”
 32. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Filarmonica “Lyra-George Cavadia”
 33. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
 34. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila
 35. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 A la HCJ Braila nr.266/27.10.2017  privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti              al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate
 36. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii publice, pe anul 2017
 37. Alte probleme