Hotararea 17-2013 Aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009 prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani Spitalului Judetean de Urgenta Braila

No documents found


File Attachment Icon
Hotararea nr.17 din 2013.doc