Hotararea 133-2012 Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, pentru achitarea arieratelor inregistrate in contabilitatea unitatilor administrativ teritoriale, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari

No documents found


File Attachment Icon
Hotararea nr.133 din noiembrie.doc
File Attachment Icon
Anexa 1 la HCJ nr.133.pdf