Hotararea 3-2011 Aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, Spitalului Judetean de Urgenta Braila

No documents found


File Attachment Icon
Hotararea Consiliul Judetean nr.3.doc
File Attachment Icon
anexa 1 si 2 la HCJ nr.3.doc