Hotararea 17-2011 Constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al d-nei Patrascu Giana Maria si declararea “vacant” a locului detinut

No documents found


File Attachment Icon
Hotararea nr. 17 din 2011.doc