Hotararea 4-2011 Aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, Spitalului de Pneumoftiziologie Braila

No documents found


File Attachment Icon
Hotararea Consiliului Judetean nr.4.doc
File Attachment Icon
ANEXA 1 si 2 la HCJ nr.4.doc